EU-direktiv 19.7.2011

Du kan læse mere om EU og kerneaffald her

Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel
og radioaktivt affald skal gennemføres i Danmark senest 23.8.2013. Læs mere her. Retningslinjer for nationale programmer, der skal indsendes til EU
senest 23.8.2015. 
EU-Kommissionens side om håndtering af radioaktivt affald. Nationale gennemførelsesbestemmelser

Generaldirektoratet for Energi EU-Kommissionen

Management of spent fuel and its waste EASAC Policy Report no 23 July 2014

EU approach for

"Responsible and Safe Management

of Spent Fuel and Radioactive Waste"

Council Directive 2011/70/Euratom

Nuclear Waste issue on the EU's agenda


Spent fuel and radioactive waste management directive ENSREG

Det siger direktivet bla.:


"Gennemsigtighed er vigtig i forbindelse med hånd­teringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. 

Der bør skabes gennemsigtighed ved at sikre en effektiv oplysning af offentligheden og mulighed for 

alle de berørte aktører, herunder lokale myndigheder og offentligheden, for at deltage i beslutnings-

processerne 

i overensstemmelse med nationale og internationale forpligtelser."Radioactive Waste and Spent Fuel Management Directive

The EU's Radioactive Waste and Spent Fuel Management Directive requires that:

  • EU countries should have a national policy
  • EU countries draw up national programmes for the disposal of nuclear waste. These programmes have to include plans for 
  • the construction of nuclear waste disposal facilities
  • Relevant information on radioactive waste and spent fuel be made available to the public
  • EU countries invite international peer reviews at least every ten years
  • the export of radioactive waste to countries outside the EU is allowed only under strict conditions

Comments