De 3 spor i atomaffaldsprocessen - forældet

For opdatering:

Se det ansvarlige ministeriums hjemmeside UFM 

Procesplan Nov. 2014:

1. Slutdeponering: De strategiske miljøvurderinger (SMV) er påbegyndt. 

11.3.2015: Folketingets partier: Mellemlagerløsning skal undersøges nærmere 

2. Mellemlager: Vurdering af mulighed for etablering af mellemlager er påbegyndt i arbejdsgruppen.
24.9.13 besøgte danske myndigheder det hollandske mellemlager for kerneaffald Covra.
8.12.14 besøgte Sundhedsudvalget og Miljøudvalget Covra og 27.2.15 DD
27.2.15 
Læs 'Beslutningsgrundlag for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald' (PDF)

GEUS skriver i forb. med mellemlager på deres hjemmeside:

Der vil i Beslutningsgrundlaget blive peget på de områder, hvor nødvendige studier skal foretages, kaldet Mellemlagerstudier.
Det kan f.eks. være indenfor sikkerhed og lokalisering.

DD's og GEUS' Tentativt indhold i Beslutningsgrundlag for etablering af et Mellemlager for det radioaktive affald fra Risø
(Long Term Storage)
 26.8.13


3. Eksport: Sonderingerne m.h.p. deponering i udlandet er påbegyndt - Læs om mulighed for ekport  

11.3.15 blev eksportsporet lukket. Kun de 233 kg særligt affald forsøges eksporteretFoto: COVRA Mellemlager for kerneaffald i Holland - Årsrapport 2012 på nederlandsk 
Borgergrupperne går ind for et mellemlager. PM: Gør som i Holland
Se de danske depotkoncepter Planche 7

Comments