Dårlige erfaringer med slutdepoter og slutdepotprocesser i andre lande

Indlæg på Atomposten om problemer i slutdepoter for radioaktivt affald:


Frankrigs første slutdepot for kortlivet affald

Det syder i det belgiske atomaffald

I Sverige bliver man nødt til at hente 2844 affaldstønder op fra et slutdepot, fordi der er mistanke om, at de indeholder væsker, som får affaldstønderne til at korrodere hurtigere end forudset, og langlivet affald, som depotet ikke er beregnet til.

Her kan du læse om slutdepotprocesser, der gik i stå i Belgien, USA, Tyskland og England

og her i Italien.


Hvad gør Tyskland nu?

I Tyskland vælger man at slutdeponere samme slags radioaktive affald 
som det danske lav- og mellemaktive affald meget dybere, 
end Danmark påtænker.

Tyskland vil i slutdepotet Konrad, en nedlagt jernmine, 
slutdeponere lav- og mellemaktivt affald i en dybde mellem 800 og 1200 
meter. 
Ikke bestrålede brændselsstave som
de danske 233 kg særligt 
affald.

Sådanne bestrålede brændselsstave skal i Tyskland slutdeponeres 
sammen med brugt kernebrændsel og højaktivt affald fra oparbejdning 
i en anden form for slutdepot.

I Stockholm gav Beate Kallenbach fra Öko-Institut 3.6.14 et
oplæg om den tyske kerneaffaldssituation på et seminar afholdt 
af MKG,
de svenske miljøorganisationers kerneaffaldsgranskning. 

Comments