COVRA Hollands mellemlager for kerneaffald
REJSERAPPORT STUDIETUR TIL HOLLAND (COVRA) MED SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET OG MILJØUDVALGET januar 2015 - Præsentationer fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets og Miljøudvalgets studietur til COVRA 8.12.14 - Hollands plan for et dybt geologisk slutdepot OPERA.

Danske politikere genovervejer beslutning efter studietur til Holland Ingeniøren 17.1.15 : "Indtil videre fastholder Sundhedsministeriet planen om, at den politiske beslutning for affaldet skal træffes primo 2015, men hverken ministeriets pressechef, Thomas Bille Winkel, eller medlem af miljøudvalget Henrik Høegh (V) tør love, at det bliver sådan.
  
Borgere fra Thyholm på Covra i 2012 i hallen med højaktivt
affald. Foto: Bendy Poulsen

GEUS og DDs foreløbige papir om mellemlager fra 26.8.13

Minihøring i 2005: “Det blev spurgt, om den nuværende mellemlagring (red. på Risø) er problematisk eller man bare kan lade affaldet stå som nu. Det blev svaret, at den nuværende mellemlagring ikke er noget helsefysisk problem og heller ikke bliver det de næste 100 år.”


Foto: CovraComments