artikler efter 6.4.15

Jeg har samlet de fleste artikler om slutdepotprocessen indtil 31.12.13, artikler efter 1.1.13, efter 30.1.13,

efter 1.9.13 , efter 1.5.14, efter 1.10.14 efter 1.11.14


Atomaffald: Nye boringer på vej Folketidende Lolland 20.3.18

Overblik: 15 års ubeslutsomhed for det danske atomaffald Ingeniøren 15.3.18

Atomaffald skal blive på Risø Ingeniøren 15.3.18


  MÆRSK får kritik for opbevaring af 450 tons radioaktivt affald
   DR 15.11.17

   FAKTA: Sådan har Mærsk brudt reglerne DR 15.11.17
    I 2014 blev jeg trukket rundt i manegen af Mærsk, SIS og DD vedr NORM affaldet

     BREAKING 19.9.17 Langsigtet deponering af atomaffald kræver mere tid Publiceringsdato 19. september 2017


    Regeringen foreslår, at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering fortsat oplagres på Risø i op til yderligere 30 - 50 år. I oplagringsperioden vil der fortsat blive afsøgt muligheder for at eksportere det mest radioaktive affald.

    Regeringen har taget stilling i sagen og har i dag informeret uddannelses- og forskningsordførerne for de politiske partier om, hvilket løsningsforslag regeringen ønsker at føre politiske forhandlinger om. I kan læse mere om dette på http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser og http://ufm.dk/aktuelt/nyheder

     

    Medierne:


    Roskilde vil have flere med i atom-protest sn.dk 4.10.17


    Brev til Pind: Atomaffald skal væk fra Risø SN 30.9.17

    Først da regeringen var klar til at præsentere sit forslag til den fremtidige håndtering af dansk atomaffald, besvarede Søren Pinds ministerium aktindsigter om emnet. Men det er ulovligt at trække aktindsigter i langdrag, fastslår ekspert. Ministeriet erkender fejlen og beklager 


    "Mellem os" TV2 Bornholm 28.9.17 om kampen mod nedgravning af atomaffald på Bornholm

    Leder i Ingeniøren: Atomskrot: Gør nu affaldet til en folkelig vindersag 22.9.17

    Seniorforsker: Mest ansvarligt at vente med deponering af dansk atomaffald Ingeniøren 21.9.17
    Boma i TV2 Bornholm 19.9.17

    Regeringen vil beholde atomaffald på Risø | Ingeniøren 19.9.17

    Atomaffald skal væk fra Risø sn.dk 19.9.2017

    Radioaktivt affald skal oplagres i op til 50 år på Risø | Indland/Fyn 19.9.2017


    • SF formand: Vi vil ikke acceptere atomaffald under jorden TV MIDTVEST 19.4.17
    •              vedr. eksport af alt atom affaldet: Der er ikke plads i tyske Konrad til det danske atomaffald, da man har droppet at udbygge Konrad: Se Atom Posten 29.11.2015     og Konrad site: Entstehung radioaktiver AbfälleIm Endlager Schacht Konrad dürfen laut Planfeststellungsbeschluss 303.000 Kubikmeter radioaktiver Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung (schwach- und mittelradioaktive Abfälle) eingelagert werden. Das sind etwa 50 Prozent aller deutschen radioaktiven Abfälle. Diese beinhalten aber nur rund 1 Prozent der Gesamtaktivität
    • Atomaffaldet bliver længere på Risø end forventet Ingeniøren 5.4.17: Langvarigt politisk tovtrækkeri har gjort det umuligt at følge den oprindelige tidsplan for et atomaffaldsfrit Risø i 2023. Det mener direktøren fra Dansk Dekommissionering.

    • "Forud for indstillingen om en løsning på spørgsmålet om deponering af det danske atomaffald, som snart afleveres til    forskningsminister Søren Pind, har embedsmændene forgæves forsøgt at få eksporteret 233 kg bestrålet brændsel fra reaktorforsøgene på Risø" - kommentarer på Atom Posten: Atomaffaldet: 233 kg særligt affald og Informations artikler 3.3.17

     "Borgergrupperne håber på et mellemlager, som alle landets 98 kommuner kan tilbyde at lægge grund til, men frygter, at atomaffaldet ender med at blive gravet ned i jorden et af de seks udvalgte steder. Men der er ikke grund til at frygte konsekvenserne af en nedgravning, vurderer Povl Ølgaard, der er professor emeritus ved DTU og Forskningscenter Risø.


     ”Affaldet har efterhånden stået på Risø i en del år, så der er ikke meget radioaktivitet tilbage. Hvis man deponerede det i et lerlag et eller andet sted i Kongeriget Danmark, vil der ikke være nogen som helst risiko ved det, for lerlaget forhindrer de radioaktive stoffer i at bevæge sig.”

     ”Det er så lidt farligt, at jeg kan sige, at man gerne må deponere det under min græsplane. Jeg vil bare ikke have selve nedkørslen på min græsplane - det må man lave hos naboen, for det bliver et stort jordarbejde,” siger Povl Ølgaard."


     MIN KOMMENTAR: Professor emeritus i reaktorfysik og atomkraftteknik Povl Ølgaard har arbejdet på Risø siden 1957 og er medvidende om, hvad der er af affald.


     Han er åbenbart også tryllekunstner, når han siger: ”Affaldet har efterhånden stået på Risø i en del år, så der er ikke meget radioaktivitet tilbage. 

      

     t.o. er halveringstiden for plutonium-239 ca. 24.000 år, mens den for Uran-238 er ca. 4,5 mia år. 


     "Før salget fik Mærsk lavet en rapport til køberen, som fortæller, at der stadig er farlige stoffer i skibet. Men rapporten er ikke fulgt med skibet til Bangladesh." (...)"’Producer’ har de seneste 18 år ligget fast ved et oliefelt i Nordsøen som en flydende installation, hvor olien fra undergrunden blev bearbejdet og oplagret. Der blev brugt tonsvis af kemikalier om bord, og olien kan have bragt naturligt forekommende radioaktive stoffer, primært uran, med op fra undergrunden. 

     De radioaktive stoffer kan samle sig på indersiden af de mange rør, som olien løber igennem, og der blive koncentreret så meget, at strålingen når et niveau, så den kan udgøre en risiko for de arbejdere, som skal skille rørene ad. 

     Det oplyser David Ulfbeck, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse. Han understreger, at han ikke har kendskab til forholdene på ’Producer’, men udtaler sig generelt på baggrund af viden om forekomsten af radioaktivt materiale på boreplatforme." 


     Vedr. NORM affald se mere her

     • Lea Wermelin (S) har stillet nogle spørgsmål til Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), der har svaret:
     - Johan Swahn, direktør i MKG.se, skriver bl.a pp.3-4:

     "Författaren har förstått att det funnits en tendens att i Danmark definiera det högaktiva långlivade avfallet i form av bitar av bestrålat/använt kärnbränsle som medelaktivt långlivat radioaktivt avfall. Detta går emot internationell praxis. Det är naturligtvis möjligt att ompaketera bränslestavarna i kollin så attvärmeutvecklingen per volymsenhet blir lägre än den för själva bränslestavarna och att det då enligt en definition baserat endast på värmeutveckling konverteras till medelaktivt långlivat avfall. Men det är inte en riktigt agerande. Annars skulle ju all det använda kärnbränslet i världen på ett enkelt sätt kunna omdefinieras från högaktivt till medelaktivt bara genom att stoppa det i stora behållare."

     - Fredrik Vahlund SKB.se skriver bl.a. side 2 om uran og malm i COWI's rapport side 15: "Notera, angående diskussionen om uranmalm och tailings att riskbidraget från uran inte är obetydligt i SKBs senaste säkerhetsanalys för SFR." 

     • Atomaffaldet må blive på Risø leder i Skive Folkeblad 20.9.16: "Som omtalt her i avisen i går er Roskildes viceborgmester Poul Andersen (S) nu kommet med et konstruktivt forslag. Han mener, at atomaffaldet lige så godt kan blive liggende på Risø ved Roskilde, hvor det har været opsamlet i over 60 år. - Vi modtager atomaffaldet i dag på Risø og sørger for en sikring af det. Den ekspertise findes i dag på Risø. Hvorfor skal vi flytte dem rundt i landet med det videnstab, det kunne medføre, sagde Poul Andersen til Dagbladet, Roskilde. Han har jo ganske ret, og han vil forhåbentlig få overbevist både det lokale byråd og Christiansborg om ideen."

      • 1/ Der er en tastefejl i artiklen: slutdepotet kunne ikke have stået færdigt allerede i 2012:
       Af DD's kontrakt og FT-beslutningen fra 2003 fremgik det, at Risø skulle være afviklet i 2023.
       2/ If. Ingeniøren 8.4.2011 var der 3 kommuner, der gerne ville have affaldet:
       “Endelig stiller Helsingør Kommunes borgmester, Johannes Hecht-Nielsen (V) sit areal til rådighed.”
       3/ Et mellemlager kan godt sikres mod flystyrt. Et eksempel er det hollandske mellemlager COVRA, der kan modstå flystyrt af typen Boeing.
       4/ HST: "Hvis et mellemlager vælges, placeres de 233 kilo ligesom alt det andet affald over jorden med de risici, det indebærer." 
       Hvis de 233 kg særligt affald - brugt brændsel der er lavet forsøg på med høj udbrænding - skal opbevares på mellemlager, pakkes de i egnede beholdere i betongulv ligesom nu på Risø eller på det hollandske mellemlager COVRA.  På COVRA.nl er det højaktive affald  pakket i særlige canisters, nedsænket i et betongulv i en særligt sikret bygning med kameraovervågning, så også IAEA i Wien kan overvåge.  Om man skal slutdeponere er et valg om man vil begrave affaldet og glemme det (if. COWI's forstudie fra maj 2011 kan ind- og udsivning ikke forhindres), eller vælge at tro på og arbejde for at forskning inden for de næste 100 år kan uskadeliggøre de langlivede isotoper.
       Hvis de 233 kg særligt affald skal i et slutdepot, skal de ikke deponeres over jorden eller i ringe dybde ned til 30 meter (terrænnært), da det er brugt brændsel, men i et dybt geologisk slutdepot (ca 500 meter). Det er iøvrigt ikke kun de 233 kg, der er afgørende for, hvad der skal gøres i forb. med slutdeponering jf. myndighedernes udtalelse på en minihøring i 2005:
       "Det blev fremført, at hvis Danmark kunne eksportere de 233 kg forsøgsbrændsel kunne alt affaldet uden problemer deponeres terrænnært. Hertil blev svaret, at der også er andet langlivet affald, der vil kræve særlige overvejelser og foranstaltninger ved terrænnær deponering, bl.a. et antal store brugte ά- kilder. Endvidere er der et sorteringsproblem, da noget af det langlivede materiale vil være blandet med kortlivet. Det er således ikke ligetil, at stille det langlivede affald til side og afvente en senere eller anden løsning." 

      • Frygter at Lolland kan ende med atomlager Folketidende 1.6.16 Folketingsmedlem Kasper Roug (S) vil have tydelige lollandsk modstand.
      • Svar på spørgsmål S 1089 fra Kasper Roug (S) Hvad er ministerens holdning til, hvor det danske atomaffald mest hensigtsmæssigt kan placeres i et mellemlager, og hvad er planen?

      "Ved at lade atomaffaldet blive på Risø, på kanten af en nationalpark, vil der blive sat et stærkt punktum i historien om den danske atomforskning. Mellemdepotet vil i kraft af sin placering tiltrække stor opmærksomhed og vise, at løsningen på det danske atomaffaldsproblem ikke behøver være uinteressant og gemt væk, men at en løsning kan tilgodese samspillet mellem menneske og naturen."      ATOMAFFALD DUMPET PÅ SLAGGEMOLEN NYTOMNORDSJÆLLAND 1.4.16 (APRILSNAR IKKE ONLINE MERE- KAN DOWNLOADES KLIK NEDERST PÅ DENNE SIDE)  http://nytomnordsjælland.dk/atomaffald-dumpet-paa-slaggemolen-/20160401/artikler/160409920/2278


      • Roskilde vil have skub i Atomsagen SN 16.3.16: "Den nye forskningsminister, Ulla Tørnæs (V), vil blive budt velkommen på posten af Roskilde Kommune med en opsang om at få gjort noget ved atomaffaldet på Risø.Et borgmesterbrev til ministeren skal skubbe på for at få taget en beslutning og lade fagligheden råde, når man vælger enten mellemlager et slutlager til det radioaktive affald. Roskilde Kommune har fået konsulentvirksomheden Rambøll til at vurdere Risøs egnethed som mellemlager for atomaffaldet. Både Risøhalvøen, kystområdet og landområdet er undersøgt og konklusionen er klar». For alle tre delområder gælder det, at delområderne i forhold til flere af beslutningsgrundlagets kriterier vurderes at være mindre egnede eller direkte uegnede som placering af et mellemlager«, lyder konklusionen, som man vil overbringe Ulla Tørnæs.
      Lokal succes: Mælk, trucks og børn! 
      Leder Skive Folkeblad  19.3.2016 "I den forbindelse vakte det naturligvis velbegrundet bestyrtelse, da Sundhedsministeriet for et par år siden havde Thise-egnen med på listen over mulige steder, hvor Danmarks atomaffald kunne graves ned. En absurd tanke. Heldigvis ser det ud til, at sund fornuft har fået overtaget, så hverken Thise, Skive Vest - eller de fire andre steder i provinsen der var på tale med nedgravet slutdepot med atomaffald - kommer i spil. I stedet satses på et såkaldt mellemlager på overfladen. Det vil helt naturligt kunne placeres på Risø, hvor atomaffaldet er i dag."

      Åbent brev til Esben Lunde Larsen om sagen om atomaffaldet læserbrev af Kirsten Mortensen BOMA i Politiken 22.2.16

      Byrådspolitiker: Atomkraft i stedet for vindmøller Viborg Stifts Folkeblad 25.2.16: Byrådsmedlem foreslår, at Viborg skal være en kommune uden vindmøller, som han anser for at være skadelige og forældede. - Se kommentar på Atom Posten: Atomkraft og Villagrunde 3.3.16

      EU mangler 880 milliarder kr. til at afvikle atomkraft Ingeniøren 19.2.16

      New Scientist's artikel 6.2.16 i papirudgave: "Forever haunted by its nuclear past" af Fred Pearce. Pear's trip to the Asse mine was partly paid by Clean Energy Wire, an independent non-profit media - Radioactive waste dogs Germany despite abandoning nuclear power New Scientist 29.1.16 Major problems at a salt mine where 126,000 drums of radioactive debris are stored are fuelling public distrust of long-term waste disposal plans, reports Fred Pearce from Asse, Germany

      Atomaffald og Lusk? Kjerteminde Avis 20.12.15      Kronik i Ingeniøren: Den danske atomaffaldsproces må forbedres 29.10.15

      Kronikken er en forkortet udgave. Den oprindelige version kan læses her på Noah.dk

      Videoklip om slutdepot Endlager Konrad - og klip her om hvordan man vil opbevare 90% af Tysklands atomaffald, det lav- og mellemaktive affald, i ca. 800 meters dybde i en tidl. jernmine. De 90% efter vægt udgør 0,1% af radioaktiviteten i Tysklands atomaffald. De 99,9 % af radioaktiviteten findes i det højaktive affald fra atomkraftværkerne. Det har man ikke fundet slutdepot til endnu.
      Der er kommet 290.000 indvendinger mod Schacht Konrad som atomaffaldsdepot for 90 % af Tysklands atomaffald (det lav- og mellemaktive affald). "Hvilket atomaffald kommer egentligt i Konrad?" - "Bliver vi Europas atomaffaldsdepot?" spørger kritiske borgere.
      De tyske Waste Acceptance Criteria (WAC) er temmelig skrappe og vil næppe blive ændret. Ingen ønsker at røre den licens. Ifølge disse WAC kan hverken yderligere affaldsmængder eller andre nuklider, affaldsformer accepteres. OBS: der er IKKE plads nok til Tysklands eget lav - og mellemaktive affald i Konrad.


      • Aktstykke på vej if. forskningsministeren i interview på P4 Bornholm med journalist Torsten Raagaard 22.9.15
      • En atomkirkegård ved Østermarie er pludselig kommet tæt på, efter P4 Bornholm i dag kan dokumentere, at der ikke er afsat penge til at undersøge mulighederne for et mellemlager til affaldet fra Risø. Direktør Ole Kastberg Nielsen fra Dansk Dekommissionering, DD, bekræfter nemlig, at der endnu ikke er fremlagt et såkaldt aktstykke for Folketingets Finansudvalg. DD og GEUS skal bruge over 4,3 millioner kroner til at løse opgaven, som daværende sundhedsminister Nick Hækkerup gav organisationerne 11. marts. De manglende penge stiller sagen skidt, vurderer næstformand Kirsten Mortensen fra Bornholm Mod Atomaffald, BOMA. - Arbejdet skulle være startet for lang tid siden, påpeger hun. Lyt til interview med Kirsten Mortensen, BOMA, DR P4 Bornholm

      27. Atomansvarlige vil øge åbenhed om processen DR P4 Bornholm 24.9.15

      26. Interview med forskningsminister Esben Lunde Larsen om Aktstykke P4 Bornholm 22.9.15

      25. Folketingsmedlem på besøg Kjerteminde Avis 22.9.15
      21. En atomkirkegård ved Østermarie er pludselig kommet tæt på, efter P4 Bornholm i dag kan dokumentere, at der ikke er afsat penge til at undersøge mulighederne for et mellemlager til affaldet fra Risø. Direktør Ole Kastberg Nielsen fra Dansk Dekommissionering, DD, bekræfter nemlig, at der endnu ikke er fremlagt et såkaldt aktstykke for Folketingets Finansudvalg. DD og GEUS skal bruge over 4,3 millioner kroner til at løse opgaven, som daværende sundhedsminister Nick Hækkerup gav organisationerne 11. marts. De manglende penge stiller sagen skidt, vurderer næstformand Kirsten Mortensen fra Bornholm Mod Atomaffald, BOMA. - Arbejdet skulle være startet for lang tid siden, påpeger hun. Lyt til interview med Kirsten Mortensen, BOMA, DR P4 Bornholm


      19. Danskere opfinder sikker atomkraft men Danmark vil ikke røre ved det Finans 21.8.15      16. Indslag om plan for mellemlager ved journalist Torsten Raagaard P4 Bornholm 16.7.15 der har bedt om aktindsigt

      15. Fortsat frygt for atomaffald på Bornholm DR P4 Bornholm 12.7.15

      14. Atomaffald: Hurtigt svar Bornholms Tidende 8.7.15

      13. BOMA: Hvem har ansvaret nu? TV2 Bornholm 3.7.15: 
      Med dannelsen af den nye regering vil 'Bornholm mod atomaffald' have svar på, hvilket ministerium der nu har ansvaret for behandlingen af affaldet.


      "Derfor blev der på denne plads talt kraftigt for at stemme på Skive-kredsens kandidater. Siden sidste valg har Inger Støjberg (V) og Andreas Steenberg (R) i en række sager været gode ambassadører og fortalere for Skive-egnen, hvad enten det har handlet om veje, uddannelse, kamp mod atomaffald eller noget andet. Og ved folketingsvalget blev de begge genvalgt, selv om det for Andreas Steenbergs vedkommende var med det yderste af neglene. Støjberg fik til gengæld et kanonvalg som topscorer i hele Midt- og Vestjylland."

      11. Lokalavisen Egedal 14.6.15 Mette Gjerskov (S) siger bl.a.

      Og når vi så skal se fremad, hvordan kan de så mærke, at du vil repræsentere dem fremadrettet?

      "(...) Den anden ting er atomskrottet ude på Risø. Det er selvfølgelig noget atomaffald, der kommer fra Risø, men det er også fra alle hospitaler i Danmark, der kommer med deres radioaktive materiale, og det skal der altså findes en placering til. Og det er vigtigt, at det bliver en sikker placering. Og lige nu er der gået sognerådspolitik i den sag i hele landet, alle andre er godt i gang med at blive enige om, at det skal da bare blive på Risø. Som lokal kandidat er jeg mest optaget af, at det får en sikker placering. Det er nogle af de ting, jeg skal ind og kæmpe for." - Min kommentar: Det meste affald stammer fra Risøs forskning og forretningsmæssige produktion. t.o. går socialdemokratiet if. Helle Thorning-Schmidt pt. ind for et mellemdepot, dvs. mellemlager.

      10. Roskildes atomaffald af LA's folketingskandidat Knud Damgaard Roskilde Avis 14.6.15
      9. Kan vi eksportere atomaffaldet fra Risø? Roskilde Dagblad 12.6.15  
      8. Risø modtager 6-8 tons radioaktivt affald pr. år Roskilde Dagblad 12.6.15

      6. Kræver løsning på atomaffald Dagbladet Roskilde 12.6.15 - Køb adgang for 19 kr og læs de to andre artikler: Kræver løsning på atomaffald og kandidater vil have atomaffald væk fra Risø

      5. Andreas Stenberg, RV, Skive Folkeblad 12.6.15: "Radikale Venstres landsmøde vedtog som det første parti at arbejde imod, at transportere atom- og andet meget giftigt affald fra Risø og grave det ned på. Det blev fulgt op af konkret handling på Christiansborg. Og nu er sagen klar: Atomaffaldet bliver ikke gravet ned i den danske undergrund. Vi vil fortsætte med at arbejde for Skiveegnen: For Skive som uddannelsesby. For billig, vedvarende energi og grønne arbejdspladser. For udbygning af infrastrukturen. Og for at styrke evnen til at konkurrer, så vi får nye arbejdspladser inden for ikke mindst industri og turisme."

      4. Atomaffald: Om Mellemlager og Slutdepot, Kommentar af Gerhard Schmidt Öko-Institut 9.6.15 Atom Posten

      folkebladetlemvig.dk/holstebro/k-atomaffaldet-skal-blive-paa-risoe
      Det bliver ikke med konservative stemmer, at atomaffald fra Risø skal tranporteres tværs over landet og graves ned i undergrunden på Thyholm.

      2. Vagthund for Roskilde Roskilde Lokalavisen 1.5.15

      1. TVMIDTVEST har været på COVRA Hollands mellemlager for atomaffald 1.5.2015
      Comments