Erling Bonnesen (V) ønsker svar om processen fra sundhedsministeren

Klik nederst til højre på pilen for at høre journalist Torsten Raagaard DR P4 Bornholm, der interviewer Erling Bonnesen (V) 4.12.14

Sundhedsministeriet Procesplan for Atomaffaldet Atom Posten 25.11.14


Primo 2015 – politisk stillingtage til status for spor 

På baggrund af omegnsstudier og den gennemførte miljøvurdering vedr. slutdepotsporet, beslutningsgrundlaget om mellemlagerløsning og status vedr. mulighed for eksport af alt affaldet forventes en politisk beslutning vedrørende spor. 
Ć
erlingbonnesen.wav
(1527k)
Anne Albinus,
4. dec. 2014 12.07
Comments