Uranudvinding i Grønland og andre steder Artikler

THIS PAGE WILL NO LONGER BE UPDATED

Artikler mm fra pressen:

OBS! De fleste artikler ligger på Sermitsiaqs Uranside.
Derfor lægger jeg fra 11.10.13 kun artikler fra andre medier her på siden.
......................................................

Artikler mm:

Kvanefjeld Mining Project endangers UNESCO World Heritage Site, opponents claim: "The UNESCO world heritage site at Kujataa  is located too close to the uranium/REE mining project at Kvanefjeld and should be put on the World Heritage Convention's danger list until all plans for mining at Kvanefjeld are abandoned."
> View NOAH release Aug. 8, 2018 


USA-blad: brugt uran fra Risø i atombomber (ikke online) Politiken 7.2.1985 (bemærk året)

"Brugt uranbrændsel fra bl.a. Risøs forskningsreaktorer indgår i fremstillingen af amerikanske atombomber, mener det amerikanske General Accounting Office, der svarer til Rigsrevisionen i Danmark.
Det brugte Risø-brændsel sendes til USA og oparbejdes til genbrug sammen med brugt brændsel fra en reække europæiske forskningsreaktorer" 
(...)
"Organsisationen til Oplysning om Atomkraft siger i en kommentar, at sagen er et eksempel på, at civil og militær brug af atomkraft ikke kan adskilles"

Danmark solgte uran til Irak Politiken 1.4.2004

Spm. nr. S 3328

Til statsministeren (16/4 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Kan statsministeren bekræfte, at den irakiske forsøgsreaktor, som Danmark eksporterede udstyr til i 1986, i 1990 kom til at indgå i et »lynprogram«, der skulle have ført til fremstilling af et atomvåben, og at Danmark således bidrog til vedligeholdelsen af et anlæg, der kom til at indgå i et atomvåbenprogram?

svar af 3.5.2004:

Spm. nr. S 3328

Til statsministeren (16/4 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Kan statsministeren bekræfte, at den irakiske forsøgsreaktor, som Danmark eksporterede udstyr til i 1986, i 1990 kom til at indgå i et »lynprogram«, der skulle have ført til fremstilling af et atomvåben, og at Danmark således bidrog til vedligeholdelsen af et anlæg, der kom til at indgå i et atomvåbenprogram?«

Svar (3/5 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst følgende, hvilket jeg kan henholde mig til:

»Det fremgår af IAEA’s rapport af 8. oktober 1997 til FN’s Sikkerhedsråd, at Irak i 1990 efter invasionen af Kuwait startede et »lynprogram«, der skulle have ført til fremstilling af atomvåben. Det fremgår ligeledes af rapporten, at Tamuz 2 indgik i dette »lynprogram«, som havde til formål at omgå IAEA’s kontrol og ekstrahere højt beriget uran fra reaktorens brændselsstave som led i et atomvåbenprogram. Ekstraheringen kom imidlertid aldrig i gang.

Industriministeriets licenskontor gav i 1986 RISØ tilladelse til en leverance af en neutronradiografistav til en værdi af 10.000 kr. til den irakiske atomenergikommission, der skulle bruge staven til neutronradiografiundersøgelser på forsøgsreaktoren Tamuz 2. En gennemgang af sagen viser, at udstedelsen af tilladelsen bl.a. var baseret på, at neutronradiografistavens meget små mængder lavt beriget og naturligt uran blev anset for uanvendelige til militære formål, og at leverancen ville være underlagt international kontrol foretaget af IAEA’s inspektører.

Der henvises til vedlagte pressemeddelelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet af 2. april 2004: »Orientering om dansk eksport af en neutronradiografistav til Irak i 1986«.(Ikke optrykt her.)«


Vejen til uran er pilrådden kronik i Politiken 11.2.16

 « Les peuples de l’Arctique tiennent à leur héritage » CNRS journal 20.1.16 Interview avec Joëlle Robert-Lamblin

Danmark fik det sidste ord af Martin Breum Information 5.2.16


« Les peuples de l’Arctique tiennent à leur héritage » CNRS journal 20.1.16 Interview avec Joëlle Robert-Lamblin


Sydgrønlandsk informationsturné var ikke neutral pressemeddelelse 26.6.15 NOAH, Det Økologiske Råd og Vedvarende Energi, Avataq og Fåreholdergruppen i Narsaq og Qassiarsuk områderne
The Arctic Journal 13.5.15

GGG is also drawing closer to completing the Feasibility 
Study for the project, which has massive resources 
of over a billion tonnes and a Measured Resource of 143 million tonnes.

Leder i Politiken 29.12.14

Oprør over ny grønlandsk lov Politiken 7.8.14

Ny lov: Minister lover åbenhed om råstoffer Politiken 7.8.14

JP 22.7.14


Uran bør blive liggende Sermitsiaq 26.3.14


Udenrigspolitiske beføjelser i forhold til uran og andre radioaktive mineraler i Grønland 6.1.14

Pressemeddelelse Naalakkersuisut 6.1.14

Grønland optrapper strid om uran Politiken 8.1.14Nationalt Berlingske 4.1.14

Svar på 

§ 

37 spørgsmål fra Sara Olsvig

Et broget magtspil i råstofselskab Sermitsiaq 27.12.13 - adgang til avis koster 25 kr.

– Skal uranen og de sjældne jordarter bearbejdes på stedet eller sejles væk? Hvis der skal være en fabrik ved minen på Kvanefjeld, skal der dagligt bruges 15.000 ton svovlsyre. Derudover er der problemet med uranstøv og fluorforurening af elven...

»Vi vil som udgangspunkt helst forarbejde råstofferne i Grønland. Det giver flest arbejdspladser og indtægter. Vi ønsker ikke at ende som et u-land, som mineselskaberne bare tømmer for mineraler. Derfor vil vi helst have et oparbejdningsanlæg ved minen. Men det skal kunne lade sig gøre sundhedsmæssigt forsvarligt, og det skal være miljømæssigt i orden. Vi regner med at få en ansøgning fra GME om udnyttelsestilladelse i løbet af 2014. Men det vil tage lang tid at behandle ansøgningen, for det skal foregå grundigt.«


Ukendt ejer af mineselskab Information 20.12.13GME ikke suspekt KNR 5.12.13Kuupik Kleist: Vi kan skabe miljø-problemer i 1000 år

Information 18.11.13

Uranballade kan åbne grønlandsk mine i 2017 Berlingske 5.11.13 - Der står, at Sydkorea mangler sjældne jordarter. De mangler også uran. Se her.

Kronik En sort dag i det hvide land af Benedikte Brincker Politiken 3.11.13 - ikke online, men kan læses her

Grønlandske dilemmaer kronik af Cindy Vestergaard DIIS JP 1.11.2013 Kan læses her via DIIS.
min kommentar:
The town mentioned in "Grønlandske dilemmaer" must be Jabiru. Jabiluka is a uranium deposit south of Ranger that has not (yet) been mined.

The environmental problems at Ranger are mostly connected to water issues and to long-term stability issues of the tailings, in particular. It is no surprise that these problems do not currently result in excess radiation levels at Jabiru.

As for the regulations: if there are good regulations in a country plus an experienced supervising authority, then many hazards and damages can really be reduced. But, this is given in a few countries with a long uranium mining experience only. Countries that are new to uranium mining tend to underestimate the problems, issue insufficient regulations and don't have supervising staff that can really hold those mining companies in check; the mining industry rather tends to regulate itself in such countries.

And for the long-term hazards presented by the mining wastes and tailings, there is no cure at all. Any protective measures will fail before the hazards fade away
.Portræt af et fjeld Information 26.10.13


- Så længe, vi er en del af det danske kongerige - og så længe andet ikke er bestemt - så har vi nogle internationale forpligtigelser, som begge lande skal overholde. Grønland kunne aldrig nogensinde drømme om, at udvinde uran hvis ikke det er til gode formål og hvis ikke det lever op til internationale standarder.

Aleqa : "Uran spiller nøglerolle men" KNR 15.10.13
Højdepunkter fra uran-debatten Sermitsiaq 11.10.13
Berlingske 11.10.13

Uran-spørgsmålet splitter Grønland DR P1 11.10.13


Chok: Nultolerancen ophæves i dag Sermitsiaq 10.10.13

KNR 10.10.13
D: Udsæt nultolerance-debat Sermitsiaq 10.10.13


Sermitsiaq 9.10.13KNR 9.10.13KNR 9.10.13Sermitsiaq 8.10.13DR 8.10.13Sermitsiaq 8.10.13Sermitsiaq 8.10.13
Misforstået sammenblanding Naalakkersuisut 8.10.13
Urandebat udsat Sermitsiaq 7.10.13
IA kræver urandebat udsat Sermitsiaq 7.10.13
Carl og Helle Berlingske 4.10.13 
Urandebat for fuld tryk Sermitsiaq 4.10.13
Ny urandebat i Narsaq Sermitsiaq 2.10.13 
 Sermitsiaq 26.9.13
 Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluaq B. Egede Inuit Ataqatigiit
Direktør: Ingen mine uden eksport af uran Politiken 23.9.13 side 9 - artiklen er ikke online
"Vi ville gerne lægge et separeringsanlæg for sjældne jordarter i Danmark, så det kan forsyne hele det europæiske marked" siger direktøren for GME i Politiken. - 
GME's proposal for an offshore rare earths refinery in February 2013

Greenland Minerals and Energy LTD June 2013 Quarterly Report

There is an example for such an offshore rare earths refinery which was recently opened in Malaysia. 

It processes ore concentrates from Australia - after protests prevented the construction of the refinery in Australia, where the ore is mined.- Save Malaysia


»Vi bestemmer selv over vores fremtidige arbejde med mineralsk udvinding med uranindhold. Men hvis der i forbindelse med udvindelsen og eksporten af uran kommer spørgsmål med sikkerhedsmæssige aspekter, så er det vigtigt, at vi i begge lande er opmærksomme på det, for det er nemlig her, at vi ikke altid er enige,« siger Aleqa Hammond.
I dag har jeg fået svar på mine seneste spørgsmål om uran. Af svarene fremgår det, at Naalakkersuisut vil sætte ophævelse af nultolerancen vedr. uran til afstemning i Inatsisartut under efterårssamlingen 1) Uden, at de nødvendige rapporter om konsekvenserne af dette er færdige eller offentliggjorte 2) Uden nogen form for borgerinddragelse 3) Borgerne oplyses først EFTER nultolerancen er ophævet. Dermed bryder Naalakkersuisut fuldstændig med deres valgløfter om åbenhed, borgerinddragelse og om at fremme demokratiet. Det handler ikke kun om uran, det handler også om etik og om god regeringsførelse. Sørgeligt.

KNR 2.8.13

NHK 25.6.13

"Uran, et kontroversielt emne, blev også nævnt. Her sagde formanden for Naalakkersuisut, at nul-tolerancen er et forældet koncept, og at der er mindst 30 lande, der bryder uran. Hun pointerede, at brydningen af uran i Grønland skal foregå uden risici for befolkningen."

 • Henvendelse til Folketinget 26.4.13: Henvendelse af 26/4-13 fra NOAH Friends of the Earth Denmark m.fl. vedrørende ophævning af nul-tolerancen overfor uranbrydning på Grønland

 • Vej banes for uraneksport Politiken 17.4.13

»De lokale miljømæssige forhold er uklare, affaldsproblemet er ikke løst, og samtidig er der de sikkerhedspolitiske spørgsmål, der ikke er løst. Grundlæggende er det en forkert vej at gå,« siger han, men glæder sig samtidig over, at den nye regering ønsker at udbygge en bæredygtig energiforsyning, hvilket i hans optik kan få positiv indvirken på fremtidige storskalaprojekter.

Råd, Vedvarende EnergiNOAH og Bellona

overlast KNR 19.2.13
 • PQ mulls broad consultation in uranium mining, Montrealgazette.com, 14.2.13 : Quebec - Yves-François Blanchet, Quebec’s environment minister, indicated Thursday that the Parti Québécois government wants to order a consultation on uranium mining in the province.
 • Report to Inatsisartut, the Parliament of Greenland,concerning mineral resources activities in Greenland, 2012

Det undrer dog Kuupik Kleist, at der allerede nu ser ud til at være flertal i Folketinget i Danmark.

- Hvis Danmark har sit eget uran og vil udvinde det og eksportere det, er de velkommen til at gøre det.

- Vi fastholder vores nultolerance over for uran her i landet. Og vi bestemmer selv, hvornår der må udvindes her, siger han til grønlandske KNR.

Cindy Vestergaard, der som forsker ved DIIS har specialiseret sig i uran-spørgsmål, bekræfter, at Danmark kan se frem til at skulle bruge mange kræfter på at stable den rette infrastruktur på benene, hvis Grønland beslutter sig for at give tilladelse til uranudvinding: 

”Uranudvinding kræver et specifikt regelsæt, der skal leve op til en lang række internationale krav, og derfor vil der komme til at gå mange år, før den første udvindingstilladelse, der omfatter uran, bliver en realitet. De internationale erfaringer siger mindst fem år, men det kan tage et årti, før systemerne er oppe at køre,” siger Cindy Vestergaard. 

Hun understreger samtidig, at hverken Danmark eller Grønland på nuværende tidspunkt er i besiddelse af de kompetencer og ressourcer, der er nødvendige for at håndtere området på en måde, så det kan leve op til de internationale regler. Det vil kræve flere medarbejdere i bl.a. Udenrigsministeriet og investeringer i relevante træningsprogrammer.

 • Artikler fra 2012

  KNR, 1.9.12 : Kun hos Danmarks store regeringsparti Socialdemokraterne vendes tommelfingeren nedad, når der tales om at udvinde uran fra Kvanefjeldprojektet.  

  - Selv om Grønlands undergrund nu tilhører grønlænderne, synes jeg, at der er mange problemer forbundet med et uraneventyr. Resultatet kan i værste fald være, at man spiller hasard med Grønlands fremtid. Derfor håber jeg også, at selvstyret vil lytte til os, når vi siger, at vi er bekymrede over for de miljømæssige konsekvenser, det kan have. Og så giver Danmarks forpligtelser i forhold til Grønland på den internationale scene anledning til, at vi sikrer os, hvilke lande der kan få adgang til det uran, der bliver udvundet,« siger Jeppe Kofod, udenrigsordfører for Socialdemokraterne til Berlingske Tidende. 

DR.dk, 10.12.12: "Kvanefjeldet indeholder ifølge mineselskabet Greenland Minerals and Energy verdens største forekomst af sjældne jordarters metaller, som blandt andet bruges i forskellig moderne teknologi. Men hvis jordarterne skal op, kommer der også uran med."


Storpolitisk magtspil om strategiske mineraler Berlingske 29.8.12

Grønland bør sige nej til uranmine af Josef Motzfeldt Politiken 15.8.12 - ikke online men kan lånes via bibliotek

Grønland giver køb til retten på egne mineraler, Information, 1.7.2012

Skal Grønland være storeksportør af uran? Information 27.6.12


NATO må forholde sig til uranudvinding, Sermitsiaq, 25.6.12

Grønland står fast: Forbud mod minedrift med spor af uran, Ingeniøren, 25.6.2012"Grønlands største parti, Inuit Ataqatigiit, der hidtil har været en skarp modstander af uranbrydning, er nu parat til at drøfte det giftige spørgsmål i koalitionen med to borgerlige partier".

IA åbner for uranudvinding, NUUK TV, 19. juni 12


Orbicon om uran-frygt i Grønland: Strålingen er lav, 24.5.12, Ingeniøren

Forskere advarer: Danmark svigter Grønland som uraneksportør, Ing. 8.5.12 
Grønland som monopolbryder, Sermitisiaq, 12.2.12
Ophævning af nul-tolerance kan give Grønland gylden uran-fremtid, Ing, 17.1.12

Juridisk slagsmål om Kvanefjeldet Sermitsiaq 6.3.11
Mindretalsaktionæren Westrip Holding Ltd beskylder australierne for skjult dagsorden i urandebatten

Artikler 2010 of tidligere


Australien lægger pres på Grønland Sermitsiaq 22.5.09
Siumut har aldrig og vil aldrig acceptere uranudvinding i 
Grønland fastslår Siumuts formand i Sermitsiaq 24. april 2009

Uranmodstandere får modspil Sermitisiaq 12. februar 2009

Information, 28.11.2008Grønlands Landsting siger ja til uran fra Kvanefjeld

"Ved at kalde uranen et 'biprodukt' fastholder man formelt det gældende forbud, men sikrer samtidig, at et australsk selskab kan åbne en mine i sydgrønland og tømme den for uran. I Narsaq vil beboere nu danne en forening mod minedriften med den tidligere borgmester i spidsen"

Redegørelse om de samfundsmæssige aspekter af efterforskning og brydning af uran i Grønland Dagsorden 27.11.2008

Selvstyre vil koste Grønland dyrt, Information, 21.11.08 med Fakta over Grønlands naturressourcer

Dansk skepsis over for grønlandsk uranudvinding, Jørgen Steen Nielsen, Information, 19.11.08

Landsstyret vil ændre loven, så mineselskab kan bore efter uran, Information, 18.11.2008


Tidligere artikler

1980
Politica, Bind 12 (1980) 4 Råstofudnyttelsen i Grønland 

 • Danmarks 6 rapport til IAEA Joint ConventionSixth Review Meeting, 2018 Den sjette nationale rapport fra Rigsfællesskabet består af bidrag for Danmark og Grønland, som rapporterer til IAEA´s fælles konvention for første gang. Rigsfælleskabets rapport er for den danske del udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) med bidrag fra Beredskabsstyrelsen, Dansk Dekommissionering, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Den grønlandske del er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet på vegne af Miljøstyrelsen for Råstofområdet med bidrag fra Departementet for Sundhed, Departementet for Råstoffer, Råstofstyrelsen, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi og Departementet for Natur og Miljø.
 • Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Sixth National Report from the Kingdom of Denmark
Miljøorganisationer i Grønland og Danmark offentliggør udkast til VVM-redegørelse for Kuannersuit-mineprojektet og en ekspertvurdering af redegørelsen.

J.W. Storm van Leeuwen’s analyse af udkast til VVM-redegørelsen


Report Uranium Mining Kvanefjeld by Jan Willem Storm Van Leuwen 17.4.2014

Links til Jan W. Storm Van Leuwens og Cindy Vestergaards
præsentationer. Link til Storms arbejdspapir om uranmine
i Kvanefjeld.

J.W. Storm van Leeuwen’s report can be found here: Kvanefjeld report 2014

Kronik: Kvanefjeld-mineprojektet er ikke bæredygtigt
Ingeniøren 17.3.14

Orientering P1 DR 25.3.14 Lyt indslag: Uranudvinding
og det globale ansvar Rul ned til indslaget kl.17:48

Atom Posten: Uranudvinding og løfte om at Danmark
kan medvirke til at sikre højeste standarder


Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut med virkning fra EM13 tiltræder at ”Nul-tolerancen” overfor brydning af uran og andre radioaktive stoffer ophører. (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer) 8.8.13 -Og her


Avataq, NOAH, Det Økologiske Råd, Vedvarende Energi:


Råstofaktiviteter i Grønland INUIT og WWF juni 2013


Problemer med uranudvinding

Det store problem med en uranmine vil være tailings/affalds-depoterne, fordi de indeholder stort set de samme stoffer som klippen.

Det som uran producerer i tailings - ligesom uran i klippen - er datterprodukter/henfaldsprodukter. Tailings er knust klippe, og her vil de vandopløselige og gasformige datterprodukter/henfaldsprodukter let kunne forlade depotet og flytte sig og kunne forurene omgivelserne.

Og det vil holde sig lige så længe som uran, dvs. i al fremtid.Gitz-Johansen (1897-1977) 

Aftensang, in Arnajarak, Munksgaards Forlag 1948 26.4.13 - 48 internationale miljøorganisationer:


Appeal to the Greenlandic and Danish governments not to abolish the uranium zero tolerance policy in the Danish realm

Om uranudvinding på Grønland: Se Deadline 1.2.13, 12:12 minutter inde.Cindy Vestergaard DIIS Visiting Fellow, CSIS Proliferation Prevention 

The Case of Arctic Yellowcakforedrag 13.3.13

Udsendelse, Aflyttet, interview med Cindy Vestergaard, DIIS, 16.6.2012 

Ingeniøren, 8.5.2012: "De to DIIS-forskere mener, at Udenrigsministeriet 'sidder på hænderne', og det undrer forskerne sig over: »Den udenrigspolitiske vinkel, også på en råstofkonference på Christiansborg i sidste uge, er, at det er Grønlands afgørelse, om landet vil hæve nul-tolerancen. Javel. Det er et etableret faktum.Grønland er ansvarlig for sin egen uraneksport, men har ikke den ekspertise, der skal til,« fastslår Cindy Vestergaard. »Det er ikke forhandlinger, der er brug for. Der er brug for at tale sammen, så Grønland kan forstå, hvilken indflydelse det vil få på landets rolle i verden, på de regler om eksportkontrol, som Grønland bliver nødt til at følge, og på dets samarbejde med det Internationale Atom Energi Agentur, IAEA,« forklarer Cindy Vestergaard. Hun har længe forsøgt at gøre Udenrigsministeriet opmærksom på problemstillingen."Hvis Grønland en dag er klar til at sælge uran eller sjældne jordarter, bør et uafhængigt organ afgøre, om køberen er den rette.
Det mener Niels Wang, kontreadmiral og chef for Forsvarsakademiet, den førende danske forskningsinstitution på forsvarsområdet og tænketank for det danske militær. 
Fra en konference 'Future Greenland' i kulturhuset Katuaq i Nuuk

Artikler af professor Christen Sørensen

Dansk professor i miljøret: »Grønland sætter økonomi før miljø«
 Ingeniøren 30.9.12

Kampen om de sjældne jordarter i Grønland


Minister Misvisende påstande om Grønlands miljølovgivning Ingeniøren 3.10.12 


Et åbent brev til uraninvestorer skrevet af Scott Ludlam, medlem af det australske senat.


Scott Ludlam's hjemmeside - A Radioactive Path 


Exporting uranium "worse than selling heroin" ABC News 16.7.12 Helen Caldicott

Dr. Gordon Edwards, Canadian Coalition for Nuclear Responsibility, overview of Uranium Mining
The Midnite Uranium Mine 
 

Keep the Ban Why uranium mining is a bad idea for Virginia's Environment and Communities

Keep the Ban on Uranium Mining video

Video:  World Expert Presentations On The Health And Socio-Economic Impacts Of Uranium Mining.A State divided: Uranium mining in Virginia The Christian Science Monitor 27.3.13 


UNRICGeological Society
Greenland Minerals and Energy Ltd (GGG)


INUIT CIRCUMPOLAR COUNCIL - GRØNLAND

"ICC har gennem årene produceret Inuit Arctic Policy, der blandt andet fastslår, at udvinding og raffinering af uran, thorium, lithium eller andre metaller, der kan bruges til kernevåben eller nukleare reaktorer, samt oparbejdning eller berigelse af deres biprodukter, bør forbydes overalt i Arktis. Den politik skal der holdes fast i og informationsmøderne er en god lejlighed til at få mere viden om projektet," siger Aqqaluk Lynge, WWF Denmark 15.2.13

Video australsk TV CCTV 7.1.13 "- Vi går ind for deciderede uranminer, så længe det sker på ordentlig vis og i samarbejde med Danmark. Hvis alle mulige andre kan sælge uran, kan vi lige så godt også gøre det. Der er god økonomi i det, siger Jens B. Frederiksen, formand for Demokraterne, som anser det som rimeligt sandsynligt, at nultolerancen bliver ophævet efter næste valg. Og det kan partiformanden meget vel få ret i. For i hele den nuværende valgperiode har der været et politisk flertal uden om IA for at tillade udvinding af uran, hvis det kan ske sundheds- og miljømæssigt forsvarligt."

Råstofstyrelsen Grønland


GEUS, 2012:

 • Efterforskning og udnyttelse af uran Råstofdirektoratet Redegørelse af de samfundsmæssige aspekter af efterforskning og udnyttelse af uran  i Grønland Bind 2: Landsstyrets redegørelse
 • Du finder flere dokumenter herSverige

Areva looking for a huge uranium deposit in Sweden

mining.com 8.2.13

Kallsedet Uranium Project, Sweden et af verdens ti største uranlagre

Aura Energy australsk selskab


 • Vil du vide mere om uran udvinding og risici ved den så kig på Greenpeace Sverige og den svenske naturfredningsforenings side:
 • Artikel Uranprospektering i Sverige – läget i januari 2013 af Olle Homstrand, NaturskyddsforeningenDen Internationale Arktiske Miljøstrategi (AEPS), som udgør grundlaget for den nationale danske miljøindsats i Arktis. Arktisk Råd blev dannet i 1996 som et mellemstatsligt forum bestående af de otte arktiske staters regeringer samt syv oprindelige folkeslag. Rådet beskæftiger sig med sager af fælles interesse for lande og befolkninger i Arktis. Med dannelsen af Arktisk Råd har de otte arktiske lande udtrykt ønske om et bredere internationalt samarbejde i det cirkumpolare nord. AEPS er nu underlagt Arktisk Råd, men står stadig som hovedhjørnestenen i det arktiske miljøsamarbejde.

Målet med AEPS er at beskytte det arktiske økosystem, at beskytte, forstærke og genoprette miljøkvaliteten og den bæredygtige udnyttelse af de naturlige ressourcer i Arktis, at overvåge tilstanden af det arktiske miljø samt at identificere, reducere og som endeligt mål at eliminere forureningen. Læs mere om Arktisk Råd på www.arctic-council.orgAustralien


Fra gemmerne:


Nordisk Råds medlemmer Elina Linna og Outi Ojala, Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe, har stillet følgende spørgsmål til den danske regering: ”Er det regeringens/landsstyrets hensigt at tillade uranbrydning i Grønland?”


Skriftligt spørgsmål, 2006

Her står bl.a. Uranutvinning är ingalunda den rena energikälla som atomkraftens vänner vill hävda. Uranet bryts antingen i stora dagbrott eller i underjordsgruvor där radonet skadar gruvarbetarnas lungor. I båda fallen blir konsekvenserna svåra för människors hälsa liksom för djur och växter och kringliggande miljö. Verksamheten orsakar enorma mängder avfall och i blåst och i torrt väder flyger radioaktivt damm omkring. Om avfallet hålls under vatten sprids det istället med vattendrag och via grundvattnet. Ingen modern teknik har lyckats med att på ett säkert sätt stänga inne dessa farliga ämnen.

Vi vill därför fråga Danmarks regering: Är det regeringens avsikt att tillåta uranbrytning på Grönland?


WHO IS WISE URANIUM

WISE Uranium Project is part of World Information Service on 
It covers the health and environmental impacts of uranium mining and nuclear fuel production.6th Int. Conference 2011


Comments