Radioaktivt affald i GrønlandPensionist: Danmark spillede dobbeltspil med atomreaktor under indlandsisen 31.5.18 Ing.dk


29.5.18 
Åbent samråd : 
Åbent samråd med udenrigsministeren om reaktoren, miljøpåvirkningen og den danske stats viden om forholdene på Camp Century  -  Udenrigsministerens talepapir 29.5.18

Samråd: Udvalg jagter flere oplysninger om Camp Century KNR 29.5.18

Manden uden skygge DR 5.5.18

Links til samråd om Camp Century

Lars Løkke udskyder samråd om USA-base i Grønland

På grund af grønlandsk valgkamp har regeringen udskudt et samråd om USA's hemmelige militærlejr under isen Berlingske 13.3.18


Ny bog om hemmelig koldkrigsbase under indlandsisen afdækker dansk diplomatisk dobbeltspil Information 6.9.17Camp Century - på engelsk - Du kan se 4 videoer på You Tube fra "The City under the Ice". 


Ca. 250 km øst for Thule blev der i 1958 påbegyndt en amerikansk base, Camp Century, under indlandsisen. Basen blev lukket 1.4.1966 på grund af problemer med isen.Hallen til reaktoren Kilde:Thule, Tidsskriftet Grønland, 1977

Her blev opført en reaktor, PM-2A, ca. 300 ton, der leverede el og varme til lejren. Reaktoren kørte i 18 måneder, fra 2.10.1960 til 9.7.1963. Lejren lukkede på grund af problemer med indlandsisen, og reaktoren blev returneret til USA i 1963. Det højaktive affald blev løbende sendt til USA.

Den australske fredsforsker Owen Wilkes skrev i "Hvad indlandsisen gemmer" i Militærkritisk forsvar, 1980, nr. 1, side 18-20:

"Udover varme og elektricitet skabte reaktoren også radioaktivt affald. Det højaktive affald blev samlet i en tank, som indimellem blev tømt over i blyklædte tønder, der med skib blev sendt til USA: Der var tillige langt større mængder svagt radioaktivt vand, og det amerikanske militær havde fået tilladelse fra den danske regering til at lede dette lav-radioaktive affald fra reaktoren ud i en hule i indlandsisen. Denne hule blev holdt åben og blev større ved, at det varme vand smeltede isen. Hæren havde tilladelse til at udlede 50 millicurie om året på denne måde. Den amerikanske hær foretog målinger og offentliggjorde tal for at vise, at grænserne ikke blev overskredet."

AG 24.4.1980. Artiklen fortsætter her.


"Hvad der imidlertid ikke kom frem var, at amerikanerne med dansk tilladelse udledte en vis mængde radioaktivt spildevand i indlandsisen. Skønsmæssigt findes der omkring 4.000 tons forurenet is, som langsomt bevæger sig fra sit oprindelige sted ud mod kysten, hvor det ad åre ender som radioaktive isfjelde."

kilde:

Paul Claesson (red.) "Grønland. Middelhavets Perle" Eirene, 1983. p. 107. 

Owen Wilkes: Hvad indlandsisen gemmer. Tidsskriftet "Forsvar" nr. 1, 1980. pp. 18-20.I  Den glemte reaktor Ingeniøren 28.7.1995 kan man læse (min fremhævning):

"Radioaktivt spildevand blev opsamlet i en særlig tank, og aktiviteten blev målt, inden det blev ledt til at afløb. Der blev fastsat en øvre grænse for, hvor meget radioaktivt spildevand, der måtte ledes til afløbet, og hvor stor aktiviteten af dette spildevand måtte være. Fra dansk side blev det krævet, at der ikke måtte deponeres mere end 50 milliCurie lavradioaktivt vandigt affald i indlandsisen pr. år. Rent faktisk blev der i reaktorens femårige drift- og nedtagningsperiode deponeret i alt 72 milliCurie.


Accidents and incidentsNuclear USA

Small-scale US nuclear reactor blamed for spiking cancer rates, casting pall over Russia’s FNPP fetish

AMSTERDAM – A small nuclear power plant operated the United States at Antarctica’s McMurdo Sound has been implicated in dozens of cases of an unusual cancer in personnel who worked at or near the station between the years 1964 and 1973, US and New Zealand media have indicated.
  • Danmarks 6 rapport til IAEA Joint ConventionSixth Review Meeting, 2018 Den sjette nationale rapport fra Rigsfællesskabet består af bidrag for Danmark og Grønland, som rapporterer til IAEA´s fælles konvention for første gang. Rigsfælleskabets rapport er for den danske del udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) med bidrag fra Beredskabsstyrelsen, Dansk Dekommissionering, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Den grønlandske del er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet på vegne af Miljøstyrelsen for Råstofområdet med bidrag fra Departementet for Sundhed, Departementet for Råstoffer, Råstofstyrelsen, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi og Departementet for Natur og Miljø.
  • Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Sixth National Report from the Kingdom of DenmarkFN kritiserer lukkethed om atomaffald i Grønland Information 16.10.17

Ingeniøren 20.10.17


Baser, Grønland og den kolde krig, Jens Zinglersen, forlaget Kahrius 2015. 

Her findes et godt afsnit om Camp Century

Nedlagt atombase i Grønland synker stadig ned i isen JP 18.8.17

Dansk ekspedition til Camp Century-basen på indlandsisen viser, at det efterladte skrot stadig synker i isen.


Report from the first Camp Century Climate Monitoring Programme Expedition


The Camp Century Climate Monitoring Programme:


www.campcenturyclimate.dkCamp Century


side 49 - 50 i amerikanske teknisk rapport fra 1965:


http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/477706.pdf


Under oversigten Waste Disposal på side 50 står


“'Radioactive liquid waste which was discharged into the Greenland Ice Cap. Danish-American agreement permits up to 50 millicuries per year of radioactive liquid waste disposal in the ice cap. In accordance with this agreement all solid waste must be removed from Greenland and disposed of in accordance with AEC regulations, i.e., placed in concrete casks and dumped into designated locations in the ocean or buried in one of the designated land area burial grounds in the United States.The abandoned ice sheet base at Camp Century,Greenland, in a warming climatWilliam Colgan1,2, Horst Machguth3,4, Mike MacFerrin2, Jeff D. Colgan5, Dirk van As6, and Joseph A. MacGregor7

Camp Century Politikere var orienteret om dansk atom-tilladelse KNR 24.2.17

Camp Century Tidligere udenrigsminister afviser kendskab til USA-tilladelse
KNR 23.2.17

Camp Century Hvorfor fik Grønland ikke besked?
KNR 22.2.17


Vældigt område af indlandsisen svagt radioaktivt Grønlandsposetn 24.4.1980 side 1 - side 2

Professor: Radioaktivt spildevand i indlandsis gør ingen skade
Avisen.dk 21.2.17

Camp Century Skrappe krav til atomaffald beroliger ekspert
KNR 21.2.17

Camp Century Danmark gav grønt lys for atomaffald i Indlandsisen KNR 21.2.17

Qujaukitsoq: Danmark skal undersøge forurening i Camp Century Sermitsiaq 15.2.17

Rystet Vittus kritiserer Danmark KNR 6.11.16

Dansk udenrigsminister i samråd om Camp Century i denne uge 

Greenland's receding icecap to expose top-secret US nuclear project
THE GUARDIAN 27.9.16

Grønlands indlandsis gemmer på hemmeligt amerikansk atomprojekt JP 29.9.16

Melting Ice Is Revealing an Old Cold War Base


And its toxic waste. Popular mechanics 4.8.16
Både det grønlandske selvstyre, det grønlandske landsting og flere partier i Folketinget kræver besked om, hvordan problemet med det gemte og glemte affald fra USA’s Camp Century skal håndteres i en tid med klimaændringer og smeltende is. Foreløbig er regeringen tavs Information 11.8.16

Tøende amerikansk atomaffald truer Grønland

KLIMAFORANDRINGER:24 millioner liter radioaktivt kølevand fra den kolde krig er ved at tø op og forurene havet og indlandsisen i Grønland Illustreret Videnskab


Minister gav forkert besked om amerikansk atomreaktor Politiken 31.7.14

Sermitsiaq 15.2.14

Atomudslip på indlandsisen Sermitsiaq 29.9.13


I en kommentar står bl.a.:

"DUPI-rapporten nævner intet om udslip og deponering, men i Paul Claesson (red.) "Grønland. Middelhavets Perle" fra 1983 fremgår det i afsnittet "Opinionen", at der fra reaktoren "PM-2A" blev udledt radioaktivt spildevand til et hul i indlandsisen, fordi lagertankene ikke havde kapacitet nok. "Eftersom vandet var varmt, så isen smeltede, sivede spildevandet ud fra det oprindelige hul. De radioaktive partikler blev derved spredt, og det gør det vanskeligere at konstatere den faktiske størrelse af udslippet." (s. 107). Da reaktoren blev fjernet i 1963 blev stedet inspiceret og godkendt. Men Claesson påpeger at inspektionen kun tog en dag og derved næppe har kunnet skabe sig et overblik over den atomare forurening. "Som B-52 styrtet tjener Camp Century-sagen til mere generelt at illustrere de danske myndigheders uvilje mod at påtage sig et ansvar for den amerikanske tilstedeværelse i Grønland." (s. 108)."Middelhavets Perle Vandkunsten 1983Spm. om IAEA har ret til at inspicere tidligere hhv. nuværende amerikanske installationer, baser og aktiviteter i Grønland, til udenrigsministere

Spørgsmålets ordlyd: 

Kan udenrigsministeren bekræfte, at Danmarks ratificering på vegne af Grønland af IAEAs aftale om ikke-spredning samt tillægsaftalen om ikke-spredning betyder, at IAEA har ret til at inspicere tidligere hhv. nuværende amerikanske installationer, baser og aktiviteter i Grønland?

Spørger: 


Grønland  Middelhavets perle af Paul Claesson (red.) 1983 forlaget Eirene

side 107:

Spørgsmål til dav. miljøminister Erik Holst sommeren 1980:

"Hvilke oplysninger kan ministeren give om de miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med den pludselige lukning af den amerikanske atomreaktor PM-2A den 9. juli 1963 (fjernet i sommeren 1964) i Camp Century i den amerikanske militærbase øst for Thule?"

Den amerikanske hær drev fra 2.10.1960 til 9.7.1963 en lille atomreaktor ved forsøgsstationen Camp Century.

Reaktoren producerede mindre energi end ventet og langt mere spildevand end planlagt, står der side 107. Derfor blev den standset, også fordi den på et tidspunkt var nær en kernenedsmeltning.

"Et af problemerne var at spildevandet havde oversteget kapaciteten i lagertankene, og den danske regering havde givet tilladelse til at lede overskydende spildevand ud i et hul, der blev boret i isen. Eftersom vandet var varmt, så isen smeltede, sivede spildevandet ud fra det oprindelige hul. De radioaktive partikler blev spredt, og det gør det vanskeligere at konstatere den faktiske størrelse af udslippet".

(...)

I strid med den antarktiske traktat, der forbyder deponering af radioaktivt affald på dette kontinent, var der udledt spildevand direkte ned i jorden. Ifølge flådens atomenergikontor, som stod for driften, blev alt affald fjermet ved demonteringen af PM-3A. En inspektion sommeren efter viste, at flåden havde ladt 8000 tons radioaktiv jord bag sig".
Comments