MKG's høringssvar 19.1.2015

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synspunkter på ”Plan and strategic environmental impact assessment for the establishment of a permanent repository for Danish low and intermediate level waste.” 19.1.2015Høringssvar fra 15.7.2015