Slutdepoter og mellemlagre i verden

IAEA's databaseInternational Nuclear Waste Disposal Concepts  World Nuclear Association (Updated May 2016) 


Overfladeslutdepoter: 


Flere lande har overfladeslutdepoter til deres kortlivede radioaktive affald. 

Affaldet isoleres ved hjælp af flere barrierer, der sikrer, at radioaktiviteten ikke slipper ud.

Depoterne overvåges og monitoreres løbende i 300 år, indtil radioaktiviteten er nået ned på baggrundsniveauet. (I Sverige 500 år, SFR i 50 meters dybde).

Mellemlager:


Et mellemlager er midlertidigt, mens man venter på slutdeponering. 

For det mest radioaktive affald og især brugt reaktorbrændsel kan et sådant mellemlager være langvarigt. 

Eksempler: CLAB i Sverige. Covra i Holland er et mellemlager til både kortlivet og langlivet affald.

For det langlivede affald:


Hvad angår det langlivede radioaktive affald, uafhængigt af aktivitetsniveauet, har der i mere end 30 år været videnskabelige forskningsprogrammer forskellige steder i verden. Man undersøger mulighed for deponering i dybe og stabile lag, der har vist, at de har en isoleringsevne i millioner af år. 

Finland og Sverige påtænker at åbne sådanne dybe geologiske depoter.

min info: I Sverige ansøges om et dybt geologisk depot til brugt reaktorbrændsel. Der skal også opføres et slutdepot til langlivet lav og mellemaktivt affald, SFL, der vil være operationelt fra 2050. Det bliver i 300 meters dybde.

I Sverige skal det historiske affald, når det er karakteriseret, formodentligt også i SFL. Loma programmet.
Comments