Det danske Center for Miljøvurdering AAU Anbefalinger og rapporter

  • Forhast ikke miljøvurderingen – giv tid til dialog og solide konsekvensvurderinger
  • Inkluder alle alternativer ligeværdigt – og vær åben overfor andre aktørers alternativer
  • Få borgerne med
  • Sikre brede og dækkende konsekvensvurderinger

  • Miljøvurderingsdag '13 Borgergrupperne mod atomaffald holder oplæg om deres oplevelse af borgerinddragelse i atomaffaldssagen, samt giver gode råd til en bedre proces. Oplæggene holdes både i Aalborg og København i august 2013.

Comments