Slutdepoter i andre lande

  • Oversigt over slutdepoter fra 1999 i 15 EU-lande. Her findes kun slutdepoter til kortlivet lav -og mellemaktivt affald. I disse lande er der ikke den slags slutdepoter, som man påtænker i Danmark, hvor man blander kortlivet og langlivet lav- og mellemaktivt affald og brændselsstave, der har været gjort forsøg med, og som er omdefineret fra højaktive til langlivet mellemaktive. Data på de 233 kg særligt affald kan ikke udleveres fra Dansk Dekommissionering, men der blev lavet forsøg i Hot Cell, der for nogle deles vedkommende viser meget høj "burn up" ifølge bl.a. denne rapport. 
Comments