Thule-ulykken og Thule-sagen21. januar 1968 styrtede et amerikansk B-52 bombefly lastet med fire brintbomber ned på havisen 12 km vest for Thulebasen. (Foto: US Air Force/Wikipedia)
Baser, Grønland og den kolde krig, Jens Zinglersen, forlaget Kahrius 2015. 

Links til Thule-ulykken

Thuleulykken er betegnelsen for et flystyrt, der fandt sted den 21. januar 1968 i nærheden af Thule Air Base i Grønland. Det nedstyrtende fly var en amerikansk B-52 Stratofortress bombemaskine med serienummeret 58-0188, der medførte 4 atombomber. Læs mere på wikipedia


CHARACTERIZATION OF RADIOACTIVE MATERIAL AND WASTE AFTER A SEVERE ACCIDENT presentation ved IAEA møde i Wien 10-12.12.2013


Øjenvidneskildring Vedrørende B-52 styrtet Den 21. januar 1968:


"Jeg blev tilknyttet denne gruppe fra Risø, som i nogen tid indsamlede prøver af sne og is uden for nedstyrtningsstedet for at analysere disse for radioaktivitet. De havde indrettet et meget primitivt laboratorium i køkkenet på den gamle Dining Hall 6, som var lukket. De indkøbte i BX`en alt hvad der var af teflon pander, og på disse smeltede de sneprøver og filtrede det fremkomne vand igennem melitta kaffe filtre – og målte så på resterne. Det er på baggrund af disse meget primitive analyser, at de senere i deres rapport konkluderede, at der ikke var nogen strålingsfare."


Risø Report n 213 Project Crested Ice


Hjemmeside med videnskabelige rapporter,


undersøgelser m.v. om sundhed, den 


grønlandske lokalbefolkning og flystyrtet i 


1968. Hjemmesiden er underligt nok lukket....

Ny rapport fra forskningscenter Risø dokumenterer, at amerikanerne i 1968 efterlod langt mere plutonium ved Thule, end forskerne hidtil har vurderet. Engelsk ekspert sår tvivl om Risøs konklusioner. Læs mere her

"John Large sår tvivl om Risø-forskernes bedømmelse af risikoen ved det plutonium, som fortsat befinder sig i havet ud for Thulebasen. ”Jeg er uenig i den endelige konklusion om, at plutonium-indholdet på bunden af havet ikke udgør en risiko for mennesker,” understreger John Large."


Kuupik Kleist IA under sin ordførertale i Folketinget 

1.6.2006:

"Vi har ventet i de knap 40 år, der er gået siden 

ulykken, og vi har ventet på, at den danske regering 

får taget sig sammen til at få ryddet helt op efter 

katastrofen og få foretaget de nødvendige 

miljømæssige og helbredsmæssige foranstaltninger 

imod plutoniumforureningen."


Europa-Parlamentet vedtog torsdag en betænkning, der er meget kritisk over for Danmarks håndtering af flystyrtet i Thule i 1968, hvor et amerikansk B52-fly lastet med atomvåben styrtede ned. 10.5.2007

Der er ikke nogen bombe, der var ikke nogen bombe, og de ledte ikke efter nogen bombe: 

DIIS-rapport om "bomben, der blev væk" ved B-52-ulykken i 1968 i Thule Læs mere her. August 2009Ingeniøren 16.3.2010Betegnelsen Thulesagen kan også referere til Thule-sagen om tvangsflytningen af Thulebeboerne, der i 1953 blev beordret fra det gamle Thule (Dundas) til det nye Thule Qaanaaq, efter ønske fra USA, der skulle anlægge den militære Thulebase.Se bl.a. dokumenter om landsrettens dom i Thulesagen.

Thule farvel, tvangsflytningen i 1953, Per Walsøe, Tiderne Skifter, 2003

Thulebopladsen Akvarel 1948 af Gitz Johansen
Gitz (nr. 2 fra højre) og Freuchen i samtale med eskimoer på Thule-bopladsen 1948.

Thule - fangerfolk og militæranlæg en retlig-historisk undersøgelse af Thule basens anlæggelse, Thules flytning og befolkningens erstatningskrav af Jens Brøsted og Mads Fægteborg 1985 Jurist- og økonomforbundetThule farvel - tvangsflytningen i 1953 af Per Walsøe 2003 Tiderne skifter


Thule - fangerfolk og militæranlæg, Jens Brøsted og Mads Fægteborg, Akademisk Forlag 2. udgave 1987

Retten til Thulelandet, Chr. Harlang, Aqqaluk Lynge, Henrik Karl Nielsen, DIKE, 1999
 
52 år senere artikel i Weeekend avisen 3.4.20 af Martin BreumTHULESAGEN LÆSEPRØVE

"Thulesagen" kan lånes på biblioteket. Der kan være boghandlere der har 2015 udgaven på lager. Fås også som e-bog.


tv. udgaven fra 1997 og th. udgaven fra 2015 i forbindelse med Christina Rosendals film IDEALISTEN

Journalist Poul Brink (1953-2002) fik i 1997 Cavlingprisen for sine afsløringer af hvordan den grønlandske og danske befolkning blev ført bag lyset ved at tillade amerikanske atomvåben på Thulebasen i Grønland på trods af den officielle danske atomvåbenpolitik, og for afsløringen af den danske regerings - samt amerikanernes - skandaler omkring brintbombe-flystyrtet ved Thulebasen i 1968. (Wikipedia).
Professor Hugh Zachariae fortæller i sin erindringsbog: "Hudløs En fortælling om rødder og liv" Hovedland, 2000, om Thulearbejderne pp. 203-210 i kapitlet "Thulesagen". Professor Zachariae behandlede på Marselisborg Hospital Ruben Eriksen, der som frivillig havde deltaget i oprydningsarbejdet på isen på selve nedstyrtningsdagen, og som også havde flyttet nedstyrtningsmateriale og forurenet sne i 30-35 dage. Eriksens skader blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen for en mulig strålingsskade. Flere Thulearbejdere blev undersøgt og hospitalet fandt yderligere 6 som kunne have parapsoriasis en plaque, og som fik diagnosen bekræftet ved en hudprøve. Disse tilfælde blev offentliggjort i Ugeskrift for læger i 1990.

Læs selv mere i Zachariaes bog, der kan lånes på biblioteket.


Thulesagen.dk

Greg Maas Collection The Crested Ice, Thule, Greenland Collection consists of government documents, research, correspondence, and records from Greg Maas' advocacy for veterans affected by radiation exposure during the Project Crested Ice. Research materials include publications on radiation exposure, manuals, newspaper articles, legal briefs, and Veteran Affairs claims.


Maas vs the United States

Stop den videnskabelige Myte om Thulekatastrofen af Jeff Carswell 14.7.15

Rapport værdiløs Politiken 18.2.1995 Thule-undersøgelsen i 1988 viste intet om strålingsmængden

Udenrigspolitik og arbejderbeskyttelse Thulesagen

v/Henning Bender


Foreningen af stråleramte Thulearbejderes arkiv findes på Stadsarkivet i AalborgDR tidligere tv-udsendelser om ulykkenOfficielle rapporter


Thulesundhed.dk er flyttet til denne side (klik her) hvor du kan finde oplysninger om forekomsten af plutonium i Thuleområdet, og de initiativer som blev gennemført af de danske og grønlandske sundhedsmyndigheder som opfølgning på Forskningscenter Risøs undersøgelse: ”Thule-2003 – Undersøgelse af radioaktiv forurening”. 

The Thule Accident Assessment of Radiation doses from Terrestrial Radioactive contamination SIS dec. 2011


Rapporter fra DTU Nutech om Thule


Resumé

Thule-ulykken – Vurdering af stråledoser fra radioaktiv forurening af landjorden

Radioaktiv forurening på landjorden ved Thule efter nedstyrtningen af et ameri- kansk bombefly i 1968 er blevet undersøgt og karakteriseret af Risø DTU. Statens Institut for Strålebeskyttelse har på baggrund af de gennemførte undersøgelser i Grønland vurderet stråledosis og dermed risikoen ved ophold i og brug af de for- urenede områder. Vurderingen viser, at stråledosis til personer er mindre end det anbefalede referenceniveau for Thule-ulykken.


Den individuelle helbredsundersøgelse

af beboere i Avanersuaq i april-maj 2011 Nalakkersuisut


Befolkningsundersøgelsen i Qaanaaq, 2010-2011 Grønlandsudvalget, august 2010


Teknisk Rapport  Danmark EU-Kommissionen 2008


3.1. INTRODUCTION

Denmark does not have a nuclear energy programme. There are several operational nuclear reactors in the vicinity of Denmark, in Germany and Sweden; therefore monitoring of radioactivity in the environment is well justified. Some parts of the Danish territory received a small radioactive deposition from the Chernobyl accident. In addition the long-term environmental contamination caused by the Thule nuclear weapon accident in Greenland in 1968 presents a very special challenge for environmental radiation monitoring in the Danish territory.Udvalgte artikler i medierne


Vi vidste der kom en krads landing Vejle Amts Folkeblad 11.4.2015Den sidste bombe fra Thule 3. del 28.1.2009 - Interview med Marius Schmidt

Thulearbejdere kæmper fortsat deres sag

20.1.2008 Sermitsiaq:

Ifølge knr.gl har den amerikanske regering altid stået klar med en erstatning til de Thulearbejdere, der ryddede op efter at bombeflyet forulykkede i januar 1968. Men den danske regering har aldrig bedt om erstatningen.

- Den danske regering har ikke ønsket erstatning, fordi regeringen løj om A-våbens tilstedeværelse i Grønland. Man havde sagt, der ikke fandtes A-våben i Grønland, og når der ingen atomvåben er, så kan der heller ikke ske atomuheld, og så kan der heller ikke være nogen, der er kommet til skade, og så skal de heller ikke have nogen erstatning! siger Jens-Peter Bonde ifølge knr.gl.

Mystery of lost nuclear bomb BBC 10.11.2008 BBCEn blodtud til Danmark  20.5.2007Fortielser omgiver stadigvæk USA's aktiviteter i Thule


Grønlandsposten 19.9.1999:

Tidligere kok ved Thule Air Base udsat for strålingsskader allerede i 1960 - otte ar før nedstyrtningen af den amerikanske B-52 bombemaskine


(...)


Journaler væk


"Tilbage i Grenå sidder Bent Søndergaard med sine strålingsskader. Men han er ikke den eneste. 13 andre danskere har lidt af den sam- me strålesyge.


- I forbindelse med erstatningssagen fra Thulearbejderne fik jeg en kopi af min sygdomsjournal. Og det er den eneste, der eksisterer. De øvrige syges er mærkværdigt nok forsvundet fra arkivet på Aarhus Amtssygehus. 

Her siger de ansvarlige at journaler er blevet væk, fordi så mange har spurgt om dem. - Jeg kan ikke sige, hvad de andre syge hedder. Men jeg har haft kontakt til en del af dem, og så vidt jeg ved, er fem døde, siger Bent Søndergaard, som i lighed med Troels Munkner mener, at hele denne sag er et særdeles farligt emne."

.....................................................................


Ikke rart at blive beskyldt for at lyve Ingeniøren 21.4.1995


.............................................................................


Debat i Politiken efter Rosendahls film

Drop myten om Thulearbejdernes strålingsskader

debatindlæg Politiken 15.5.15


Professor Knud Juel debatterer med filminstruktør Christina Rosendahl i DR2 Deadline 19.5.15


Hvorfor kom tvivlen aldrig Thulearbejderne til gode? Mit debatindlæg Politiken 20.5.15


De onde er de andre og medierne er uskyldige Rune Lykkeberg Politiken 23.5.15


Man kan ikke aflive fakta! Jo Thulearbejderne blev syge

af journalist Torste Raagaard Politiken 27.5.15Idealisten af Christina Rosendahl anmeldelse i EKKO


'Idealisten' viser DR i lommen på Statsmagten, og alle i lommen på amerikanerne Politiken 9.4.15 

Talking about Idealisten 6.5.2015 Professor Paul Villaume taler med professor Ulrik Langen


Thulesagen en journalists konspirationsfantasier? anmeldelse af Bent Blüdnikow Berlingske 3.4.15


Idealisten af Christina Rosendahl får premiere 12.3.15

Thulesagen snart på det store lærred KNR 4.9.13

Om de stråleramte Thule-arbejdere:

"En sommerdag i 1986 fik Poul Brink besked fra redaktionssekretæren på Østjyllands Radio, at han skulle undersøge en historie om en Thule-arbejder, der hævdede, at han var blevet syg af at arbejde med en atombombe på Grønland. Arbejderen havde fjernet plutoniumforurenet sne, efter at et amerikansk bombefly - lastet med fire atombomber - i 1968 var styrtet ned ved Thule. 

Poul Brink mødte arbejderen og hans overlæge på Marselisborg Hospital i Århus. Efter mødet med dem tog han - for egen regning - til Forskningscenteret Risø for at møde forskere, der skulle be- eller afkræfte, om man kunne blive syg af arbejdet. Det kunne man ikke, mente forskerne. Men deres beviser viste sig at være lige så forurenede, som den sne Thule-arbejderne havde fjernet. " Læs mere på Journalisten


 
Comments