Vedr. Danmarks nationale program for kerneaffaldshåndtering jf. EU-direktiv 19.7.2011

Svar fra SIS 17.7.15:Kære Anne Albinus

 

Den nationale rapport for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald vil blive offentliggjort Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside www.sum.dk og/eller Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk via genvejen www.sis.dk.

 

Med venlig hilsen
6.7. skrev jeg til SIS, der er tilsynsførende med det radioaktive affald:

Kære 
CC til DD og SUM, Primær sundhed og Forebyggelse

Jeg henvender mig vedr. den danske rapport om det nationale program for kerneaffaldshåndtering, der skal sendes til EU senest 23.8.15 jf. EU-direktivet af 19.7.2011. 

Er rapporten sendt afsted og hvis ja, er det så muligt evt. at få en kopi?

Eller er det muligt evt. at se et udkast?

Både Sverige og Tyskland har jo offentliggjort udkast tidligere i år.

Venlig hilsen


Anne Albinus


Statens Institut for Straalebeskyttelse (SIS) svarede 9. jul. 

Kære Anne Albinus


Tak for henvendelsen.


Den endelige version af det nationale program for håndtering af brugt nuklear brændsel og radioaktivt affald foreligger endnu ikke, og kan grundet sommerferie først ventes klar i august.


Med venlig hilsen 


Fornylig spurgte jeg Generaldirektoratet for Energi (GD Energi), om de offentliggør de nationale rapporter på deres hjemmeside. Det gør de ikke, svarede de 9.7.15, men de vil opfordre medlemslandene til at gøre det på de ansvarlige myndigheders hjemmesider (min fremhævning):


Dear Ms. Albinus,

Thank you for your e-mails dated 17 June and 8 July 2015.

You correctly mentioned that, according to the Directive 2011/70/EURATOM, the Commission is to receive the national reports on spent fuel and radioactive waste management by 23 August 2015.

According to Article 10 of the Directive 2011/70/EURATOM the Member States have an obligation to "ensure the necessary information on the management of spent fuel and radioactive waste be made available to workers and the general public".

Therefore Member States will need to decide whether to make their reports public (e.g. on the websites of the responsible national authorities). The Commission intends to encourage them to do so.

At the moment the Commission does not intend to publish the National reports on its website. The Commission could make reference in the future to publicly available national reports, after receiving the agreement of the Member States.

Best regards,


Head of Unit
 
European CommissionDG Energy
Directorate "Nuclear Safety and Fuel Cycle"

EUFO 04/387


Comments