Risikovurdering af depotkoncepter ved nedgravning

Fra foredrag Vintermødet 2012 :


Ind-og udsivning kan ikke undgås helt jf side 216 i denne rapport fra maj 2011:

"Udsivning : Udsivning skal begrænses via et lavt vand/cement forhold i betonen. På sigt kan 

ind- og udsivning til og fra depotet dog ikke undgås helt". 


t.o. Jens' indlæg om risikovurderinger:
Comments