Task4 Evaluation of permanent Repository of radioactive Waste June 2002 COWI et al.

Vedhæftet sammen med Summary - se nederst

COWI's Full technical Report + Summary from 2002 attached below to download

See also my blog: 
Interessant læsning fra 2002 

Med hensyn til de 233 kg bestrålet brændsel, som er højradioaktivt, finder SF det afgørende, at der findes en reversibel løsning i overenstemmelse med Danmarks officielle linje og OSPAR Decision 2000/1 om, at der ikke skal forekomme udledninger til havmiljøet eller emissioner til atmosfæren, jf. ministerens besvarelse af udvalgets spørgsmål 9, hvilket vil udelukke oparbejdning af affaldet og dermed vanskeliggøre anvendelse af affaldet til atomvåben. 

Ċ
Anne Albinus,
26. aug. 2017 10.33
Ċ
Anne Albinus,
26. aug. 2017 10.34
Comments