GEUS NOTAT 20.12.2016: De geologiske forhold i ca. 500 m ́s dybde

Ud fra den foregående udredning kan det ikke udelukkes, at der kan findes egnede depotbjergarter i ca. 500 m ́s dybde, som kan rumme et slutdepot. Hvis det vedtages at fortsætte overvejelser og vurderinger om et dybt geologiske depot, vil det være nødvendigt med undersøgelser, både ved boringer og geofysik, for at påvise detaljer om bjergarternes sammensætning, kompetence, tykkelse og udbredelse, ligesom de strukturelle forhold skal klarlægges. Det vil være hensigtsmæssigt at etablere digitale modeller som baggrund for vurderingerne. Det vil være nødvendigt at indsnævre undersøgelserne til områder, hvor det er realistisk at finde egnede depotbjergarter. Undersøgelser, der når ned til 500 m eller dybere, vil være omkostningstunge. 
Ad 5. Fremlæggelse af De geologiske forhold i ca. 500 meters dybde. Foreløbig redegørelse udarbejdet på eksisterende data
MSH meddelte, at redegørelsen endnu ikke havde været forelagt for uddannelses- og forskningsministeren og derfor ikke var blevet offentliggjort. Det vil ske så snart som muligt. NHH spurgte, om redegørelsen ville bliver oversat til engelsk? Peter Gravesen (PG) svarede, at dette ikke var planlagt på nuværende tidspunkt. 

Ċ
0-5.pdf
(547k)
Anne Albinus,
25. jun. 2017 01.54
Comments