Om teori og modeller

SOME THOUGHTS ON THEORY AND MODELS 21.8.2009

Mikael Jensen
Swedish Radiation Safety Authority

TEKSTEN KAN HENTES NEDENFOR 


Betänkande av Kommittén för internationell granskning av den svenska tillsynen inom kärnteknikkområdet SOU 1996:73

Kan hentes her:


[PDF]Svensk kärnteknisk tillsynsverksamhet :

weburn.kb.se/sou/522/urn-nbn-se-kb-digark-5215299.pdf
offentligaStatens. WW. 1996:73 w. Miljödepartementet. KärntekniskSvensk ... SwedishNuclear RegulatoryActivities, skrivet på engelska. En svensk översätt- ... Volym. SOU l. 1996:73 i har av svensk översättning titeln. Svensk kämteknisk ...... utreda närmare. för regelsystemet bedöma och beskriva kommittén bör. Vidare.

Ċ
Anne Albinus,
10. feb. 2016 21.36
Comments