Velkommen

Det radioaktive affald i Danmark12.3.15 Pressemeddelelse på sum.dk om eksportsporet - Eksport af alt affaldet droppes.

Der søges fortsat kun om eksport af de 233 kg særligt affald


11.3.15 Mellemlagerløsning skal undersøges nærmere. Om ca. et år vælges mellem slutdepotplan og mellemlagerplan.

Links til 


opdateres fortsat
Kritik af slutdepotplanen


Læs artiklen "Atomaffald: Hvis vi graver det ned, glemmer vi det" side 38-39, juni 2014
Foto øverst er fra et arkitektforslag til et terrænnært slutdepot i forstudiet maj 2011. Lånt fra møde i ATV 2012 side 44.