Velkommen

SIDEN ER IKKE OPDATERET


Det radioaktive affald i DanmarkRegeringen vil beholde atomaffald på Risø | Ingeniøren 19.9.17

Det betaler sig at protestere: Borgergrupper fik opfyldt krav om et mellemlager Information 19.9.2017

SF: Atomsejr viser at folkelig modstand nytter » tidende.dk 19.9.2017

  • Atomaffald skal væk fra Risø sn.dk 19.9.2017


12.3.15 Pressemeddelelse på sum.dk om eksportsporet - Eksport af alt affaldet droppes.

Der søges fortsat kun om eksport af de 233 kg særligt affald


11.3.15 Mellemlagerløsning skal undersøges nærmere. Om ca. et år vælges mellem slutdepotplan og mellemlagerplan.

Links til 


opdateres fortsat
Kritik af slutdepotplanen


Læs artiklen "Atomaffald: Hvis vi graver det ned, glemmer vi det" side 38-39, juni 2014
Foto øverst er fra et arkitektforslag til et terrænnært slutdepot i forstudiet maj 2011. Lånt fra møde i ATV 2012 side 44.