Jūties noguris, vientuļš, satraukts,
dusmīgs, pazemots?
Esi sāpināts un vēlies rast mieru?

U Z T I C I   T O 
  J Ē Z U M !

Viņš dzird balsī neizteikto lūgšanu, Viņš
tevi mīl, Viņš aicina:
"Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi,
Es jūs gribu atvieglināt.
"
/Mt 11:28/
Jēzus Kristus vēlas un var tavu dzīvi  piepildīt ar Savām svētībām.
Jēzus Kristus vēlas  un var tevi atbrīvot no nepanesamām problēmām.
Jēzus Kristus var
salabot ķermeņa vainas un dvēseles brūces sadziedēt pilnīgi.


Ja vēlies draudzes aizlūgšanas, vari to vienkārši uzrakstīt e-pastā:
 j.draudze@gmail.com


s būsim kopā ar Tevi!