บทที่ 5 วิดีโอสอนการทำภาพเคลื่อนไหว Motion Tween

วิดีโอ YouTube

ภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween มีรูปแบบการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวอยู่  4 รูปแบบ ดังนี้

 1.  เปลี่ยนตำแหน่ง
 2.  เปลี่ยนขนาด
 3.  เปลี่ยนมุมหรือองศา
 4.  เปลี่ยนสี 

Comments