บทที่ 3 การสร้างพระจันทร์ พื้นหลัง และดวงดาว(ท้องฟ้ากับดาวเดือน)

วิดีโอ YouTube

เครื่องมือที่ใช้
1. selection tool
2. free transform tool
3. Oval tool
4. Poly star tools
5. Paint Bucket 
Comments