บทที่ 7 การทำ Layer ในการสร้างอนิเมชั่น 2D


เนื้อหาในตอนนี้ เป็นการสร้างอนิเมชั่น 2D โดยใช้โปรแกรม Flash Cs3

สาระสำคัญ
-  การสร้าง Layer
-  การทำภาพ Movie Clip 
-  และ การทำภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Guide

Comments