บทที่ 4 การสร้างดอกไม้อนิเมชั่น(ดอกไม้ ในทุ่งกว้าง)

วิดีโอ YouTube

- วิธีการวางแบบ Ctrl+shift+v
- การหมุนวัตถุ
- การดัดเส้นของชิ้นงาน
- การสร้างดอกไม้
 การสร้างก้านดอกไม้
- การสร้างใบไม้
- เครื่องมือ pencil tool
- การใช้ pencil mode
Comments