บทที่ 2 การสร้างก้อนเมฆยิ้ม(ยิ้มแฉ่งกับก้อนเมฆ)

วิดีโอ YouTube

เนื้อหา

1. การสร้างกลุ่มโดยใช้ Ctrl+G
2. การกำหนดค่าสี(Fill)เป็นที่ว่าง (ขาวคาดแดง) 
3. การลบเส้น และการสร้า่งเส้นร่างการ์ตูน 


Comments