บทที่ 1 การสร้างดวงตาการ์ตูน(ตาแอ๊บแบ๊ว)

วิดีโอ YouTube

เครื่องมือที่ใช้

1. Selection Tool (V)
2.  Free Transform Tool (Q)
3. Oval Tool (O)
4. Stroke Fill 


Comments