ปฐมนิเทศก์0 กรอกข้อมูลส่วนตัว

วิดีโอ YouTube

ให้นักเรียนทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวลงบนเว็บไซต์ http://www.atked.com โดย Log in ดังนี้

     ชื่อผู้ใช้งาน :    รหัสประจำตัว 5 หลักของนักเรียน

     รหัสผ่าน      :    S4(ตามเลขห้อง 01-10)(เลขที่01-40)
                              เช่น ม.4/3 เลขที่ 5 รหัสผ่านคือ S40305

*** บุคคลภายนอกหากมีความประสงค์ใช้งานติดต่อที่ ครูอธิคม  ศรีใส ครับ


Comments