อบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

posted Sep 10, 2015, 11:53 PM by อธิคม ศรีใส
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้จัดอบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้กับครูผู้สอนในสังกัดทุกโรงเรียน รุ่นที่ 1 กำหนดให้มีการอบรมจำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 17 กันยายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเชียงปุม สพป.สุรินทร์ เขต 1
ที่มาข่าว : http://www.obec.go.th/news/66503
Comments