ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

posted Sep 10, 2015, 11:53 PM by อธิคม ศรีใส

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้จัดอบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้กับครูผู้สอนในสังกัดทุกโรงเรียน รุ่นที่ 1 กำหนดให้มีการอบรมจำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 17 กันยายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเชียงปุม สพป.สุรินทร์ เขต 1
ที่มาข่าว : http://www.obec.go.th/news/66503

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65

posted Sep 10, 2015, 11:51 PM by อธิคม ศรีใส

 ข่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกดู คำถาม – คำตอบ สามารถกรอกข้อคำถาม และติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ http://obecrobot2015.thailandrobotics.com/?p=35

การอบรม เพื่อพัฒนาสู่ GEG

posted Sep 10, 2015, 11:44 PM by อธิคม ศรีใส

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สพม.30)
(Distance Learning via Information Technology : DLIT)
ในวันที่ 7 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

1-3 of 3