บทที่ 6 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shapetween

วิดีโอ YouTube


เนื้อหาในบทนี้มี 2 เรื่องอยู่ได้กันได้แก่
1. การสร้าง Movie Clip นั่นคือ การสร้างชิ้นงานที่เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง
2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween คือ การทำภาพเคลื่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงรูปภาพจากแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่ง

***คำสำคัญ
  -  Shape Tween
  -  Movie Clip
  -  เลือกตำแหน่งเฟรม กด F6 ลบภาพทิ้ง 

Comments