ประมวลรูปภาพ

58_09_03วิทยากรหุ่นยนต์ผาเกิ้ง


57_12_25RoboContestโรงเรีบนชัยภูมิภักดีชุมพล


57_06_07อบรมหุ่นรรชัยภูมิ


57_07_09อบรมหุ่นยนต์ราชภัฏชัยภูมิ

Comments