Atiy in Bolivia

In Bolivia zit onze 'vaste' vrijwilligster en lokaal boegbeeld voor Atiy: Anna. Ze is Nederlandse en zit sinds 1998 in Bolivia. Ze zorgt dat het geld uit Nederland op een verantwoorde wijze wordt besteed. Ze doet dit in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. 

Sinds geruime tijd is de Atiy School erkend door de Boliviaanse overheid. Dit betekent dat er gestreefd wordt naar structurele financiering vanuit de overheid. Uiteindelijk moet de school onafhankelijk van Nederland kunnen functioneren.

Anna coördineert de bouw van de school en signaleert situaties die acuut financiële ondersteuning nodig hebben. In overleg met Atiy Nederland wordt vervolgens bekeken of de ondersteuning budgettair mogelijk is. Op deze wijze blijft er geen enkele eurocent aan de strijkstok hangen, waarborgen we een verantwoorde besteding en voeren we een verantwoord en transparant financieel beleid.

We kunnen gerust stellen dat Atiy zonder de ondersteuning, inzet en doorzettingsvermogen van Anna nooit zo groot en professioneel van de grond was gekomen als nu het geval is.