Kontakt

Ing. Anetta Istenes - hlavný účtovník a konateľ spoločnosti

Mobil: 0907 495 705
email: atis.uctovnictvo@gmail.com
www.atis-uctovnictvo.sk

ATIS Properties s.r.o.
Jiskrova 5/3
831 04 Bratislava