Cenník za daňové priznania


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A                                      
    Z príjmu v tuzemsku                                                                      od 20,- Eur
    Z príjmu v zahraničí                                                                       od 40,- Eur

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B                  
    Paušálne výdavky                                                                         od 40,- Eur
    Daňová evidencia                                                                         od 70,- Eur
    Jednoduché účtovníctvo                                                              od 100,- Eur

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
        
       6 % z ročnej vyfakturovanej sumy za účtovníctvo
min. 250,- Eur   
    
    Zahŕňa spracovanie: Výkazov, Poznámok  a Účtovnej závierky
    V prípade jednorázového spracovania dokladov príplatok     1,- Eur/ položka v účtovnom denníku min. 50,- Eur