Cenník za daňové priznania


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A                                      
    Z príjmu v tuzemsku                                                                      od 15,- Eur
    Z príjmu v zahraničí                                                                       od 30,- Eur

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B                  
    Paušálne výdavky                                                                         od 30,- Eur
    Jednoduché účtovníctvo                                                              od 80,- Eur

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
        
       6 % z ročnej vyfakturovanej sumy za účtovníctvo
min. 150,- Eur   
    
    Zahŕňa spracovanie: Výkazov, Poznámok  a Účtovnej závierky
    V prípade jednorázového spracovania dokladov príplatok     0,80 Eur/ položka v účtovnom denníku min. 50,- Eur