Cenník za účtovníctvo a mzdy

 
Cenník služieb pre plátcov DPH platný od 1.1. 2018 v Eur
počet položiek v účtovnom denníku Podvojné účtovníctvo Jednoduché účtovníctvo
Plátca DPH Plátca DPH
0-30150,00110,00
30-50180,00140,00
50-100225,00185,00
100-150270,00230,00
150-200315,00275,00
200-250360,00320,00
250-300405,00365,00
300-350450,00410,00
350-400495,00455,00
400-450540,00500,00
450-500585,00545,00
500-550630,00590,00
550-600675,00635,00
600-650720,00680,00
650-700765,00nad 650 položiek dohodou
700-750810,00
750-800855,00
800-850900,00
850-900945,00
900 a viacdohodou


Ceny sú orientačné. V prípade, že sa jedná o časovo nenáročné spracovanie dokladov je možnosť zníženia ceny aj o 50%.

Ceny pre neplátcov DPH sú stanovené individuálne, na základe toho, či sa jedná o poskytovanie účtovných služieb a poradenstva počas celého roka, kvartálne, resp len pri spracovaní daňového priznania za daný rok. V poslednom prípade platia ceny, ktoré sú uvedené v cenníku za daňové priznania.
Jednoduché účtovníctvo už od 30,- Eur za mesiac.
Podvojné účtovníctvo už od 50,- Eur za mesiac.

CENA v oboch prípadoch ZAHŔŇA
- Spracovanie všetkých účtovných dokladov spoločnosti (Prijaté a vydané faktúry, Banka, Pokladňa, Zmluvy, Sklady, prípadne iné)
- Vedenie evidencie majetku a jeho odpisovanie, spracovanie cestnej dane
- Spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolného a súhrnného výkazu, podklady k DPH
- Daňové a účtovné poradenstvo v rozsahu spracovania účtovníctva
- Priebežný prehľad pohľadávok a záväzkov spoločnosti


MZDY
CENA ZAHŔŇA
- Spracovanie miezd, poskytnutie návrhov pracovných zmlúv
- Vedenie personálnej agendy vrátane prihlášok a odhlášok zamestnancov do príslušných poisťovní
- Zasielanie mesačných výkazov za zamestnancov do príslušných poisťovní
- Spracovanie prehľadov a ročných hlásení za zamestnancov
- Ročné zúčtovanie daní za zamestnancov