Σύνδεσμοι

Συλλογικοί φορείς περί το Κολλέγιο Αθηνών

 1. Σύλλογος Γονέων Κολλεγίου Αθηνών
 2. Συμβούλιο Διευθυντών Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 3. Συμβούλιο Επιτρόπων Κολλεγίου Αθηνών
 4. Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών
 5. Ο Σ.Ε.Λ.Κ.Α. στο facebook...

Σύλλογοι εκπαιδευτικών λειτουργών

 1. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε)
 2. Ομοσπονδία Λετουργών Μέσης Εκπαίδευσης
 3. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας
 4. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Συνδικαλιστικές ενώσεις

 1. Εργατικό Κέντρο Αθηνών
 2. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος
 3. ΑΔΕΔΥ

Επιστημονικές Ενώσεις

 1. Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων
 2. Ένωση Ελλήνων Φυσικών
 3. Ένωση Ελλήνων Χημικών
 4. Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων
 5. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
 6. Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής
 7. Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 8. Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων

Εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές αρχές

 1. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 2. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 3. Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας
 4. Directorate General for Education and Culture  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (μόνον στα αγγλικά)

Διεθνείς οργανώσεις καταγράφουν την κατάσταση της εκπαίδευσης

 1. Οργανισμός για την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη (εικόνα για το 2008, στα αγγλικά και γαλλικά)
Comments