Световните религии може да са възникнали като отговор на човешкото общество срещу епидемия

Такава хипотеза повдига биолога Дейвид Хюджс от Университета в Пенсилвания.

Трябва да се отбележи, че американския специалист, за работата на който се говори в един от последните броеве на списание Science, - не е единствения биолог, който проявява интерес към религиите. Въпреки, че сред биолозите броя на атеистите, или като мунимум на агностиците, е голям, самия феномен на вярата в човека в някаква вездесъща и всемогъща същност, привлича вниманието на изследователите поради силата на влияние, която оказва върху съдбата на човечеството.

Религията е специфично човешко явление, и в нея, без това да е зависимо от истиността на свещените текстове, трябва да има някакъв смисъл. Ако се разбере защо хората вярват в бога, ще може по-добре да се обясни еволюцията на нашата психика и нашия мозък, както и сложните социални общества в хода на еволюцията.

На 13 конгрес на Европейското общество по еволюционна биология, Хюджс е представил доклад, в който се говори за небезинтересния факт че, възникването на световните религии, примерно съвпада по време, с появата на крупни градове, превърнали се в разсадници на епидемии. Обединявайки усилията си с демографи и специалисти по история на религиите, учения, който до този момент е специализирал в паразитите при насекомите, дава конкретни примери: например, появата на християнството е във времето на  епоха на масови епидемии от вариола, морбили и полиомиелит. Религията, която предписва грижа за болните, е можела да помогне на населението, ако не се справи с разпространението на инфекцията, то поне съществено да смегчи последствията от епидемията, което впоследствие е спомогнало за разпространението на християнството сред тези, на които е била оказана помощ от неговите адепти.

Цитат:

Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете.    
И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели.

 (Евангелие от Матей 4:23,24)


Другите религии, например юдаизъм и ислям, не предлагат толкова ЕКСТРЕМЕН АЛТРУИЗЪМ като доброволна помощ за болните, но и не предписват изгонване извън пределите на населеното място, което обрича на гибел болния. Поведението, което религията проповядва по отношение на болните, се оказва милосърдна стратегия, която следва от буквалното рабиране на концепцията за естествения отбор: да се помага само на близки родственици и с всички сили да се минимизира контакта със заразени чужденци. Появата на крупни населени места, където съседските връзки станали съпоставими по значение с родствените, довело до това, че "семейния" алтруизъм като цяло се оказал по-малко изгоден, отколкото обществената поддръжка, а религията се оказала удобен инструмент за разпространение на новата стратегия.

Имайте предвид, че групата на Хюджс не се е ограничила само до исторически рисунки - те са намерили начин да изпробват своите съображения и на практика! Не, естествено, че никого не са заразявали, дори и в ролева игра! Вместо това изследователите събрали статистика от Малави, държава в южната част на африканския континент. Малави е страна, където всеки 14-ти жител е заразен с ХИВ -инфекция и където по силата на икономически причини обхвата с противовирусни препарати е повече от неудовлетворителен. Демографът Джени Тринитаполи, взела участие в проекта Malawi Religion Project, в рамките на който били анкетирани 3000 човека в 1000 различни населени пункта в цялата страна.

Данните показали, че значителна част от респондентите (около 400 човека!) са прибегнали до петдесятна или друга протестанстска конфесия. Ако се отчете, че християните в Малави са малцинство, но малцинството по правило най-често проявява грижа за ХИВ-инфектираните, теорията на Хюджс придобива допълнителна убедителност.


Въпроси и отговори:

- Религията е станала просто удобоен способ с който да се намали вредата от епидемията?

- Не. Религията се е оказала такъв способ, но това не означава, че тя е възникнала именно заради епидемията. Пример от съвършенно друга област: интернет не е бил създаден за блогери и сайтове за новини, макар че той е станал популярен благодарение на сайтове като Facebook и транслацията на новини от печатни издания. Крахът на СССР е бил обусловен от националните конфликти в регионите, макар че това не е единствената причина, както и дефицита на стоки за потребление. Всяко социално явление има множество причини, които трябва да бъдат определени и фиксирани от учените.

- Съществува ли бог? Или всичко се свежда до неврохимия и еволюционна биология?

- Науката не разполага с доказателства за съществуването на бог (извън зависимостта на това за коя религия става въпрос, за това и бог е с малки букви), макар че в дадения случай това не е толкова важно. Едва ли вярващите християни ще започнат да отричат, че милосърдието по отношение на болните е добродетел, която среща разбиране в средите на атеистите! Това е рядък пример за новина, която може да удовлетвори както свещениците, така и войнстващите безбожници, макар че самия автор на хипотезата говори за това, че съществуването на свръхсили в дадения случай не е толкова важно. Важно е само това - вярват ли хората в свръхестествена същност.

- Атеистичният възглед за морал (така както е озвучен от Ричард Докинс в "Илюзията бог") гласи, че алтруизма в отношението към по-слабите възниква и без религия. Какво ще кажете за това?

- В наши дни има и нерелигиозна благотворителност, а във времената на античността, вероятно, е било по-лесно да се измени религията по някакъв начин, отколкото да възникнат светски институти за взаимопомощ.

- А какво ще кажете за това, че възникналите в християнска Европа нехигиенични условия са способствали за епидемията от чума? Или  това, че църквата е забранила дисекцията, което е направило невъзможно появата на научна медицина?

- Този период не се разглежда от учените по силата на това, че Европа в този момент е била практически един напълно християнски регион. И това, кои аспекти на религията са оказали негативно влияние върху обществото, вече няма голямо значение - никаква алтернатива за еропейците в Средновековието просто не е съществувала. Освен това, още веднъж да подчертаем - учените описват фактор, способстващ за разпространението на християнството, а не фактор, който като цяло и напълно обяснява неговото превръщане в световна религия!


Comments