ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (GI_V_FYSP_2_21431)β2

posted Jan 2, 2015, 12:15 PM by DESPOINA MAKRI

Ένα δεύτερο θέμα από την τράπεζα προσανατολισμού της φυσικής της β΄λυκείου μας έδωσε την έμπνευση για την πιο πάνω φωτογραφία .
Το συγκεκριμένο θέμα μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε γνώσεις των μαθηματικών προσανατολισμού της ίδιας τάξης , και συγκεκριμένα γνώσεις από τα διανύσματα (διανυσματικός λογισμός). Η ευχέρεια στη χρήση του μαθηματικού φορμαλισμού στη φυσική είναι μια επιδιωκόμενη ιδιότητα. Κατά παρόμοιο τρόπο που ο λεκτικός πλούτος και η ικανότητα ορθής χρήσης της γλώσσας μας κάνουν δυνατούς στο λόγο και στον λογισμό (σκέψη) , η μαθηματική ικανότητα μας κάνει δυνατούς στην αντίληψη της φυσική και στην επεξεργασία των προβλημάτων της ....περισσότερα εδώ

Comments