Junta actual


LA JUNTA DE L'ADAC


La Junta directiva de l'ADAC és elegida cada quatre anys per l'assemblea de socis. Actualment està formada pels socis següents:


President: Joan Sibill i Termes
Sots president: Joan Barbarà i Puig
Tresorer: Joaquim de la Mata i Igualada
Secretari: David Casellas i Gispert
Vocals: Lluís Codina i Giol, Josep Duran i Treu, Xavier Ribas i Canals, Joaquim Carreras i Duran, Julieta Cortina i Bargalló, Josep Maria Medir i Torrelles, Manel Cassú i Ibarz, Maria Ponsdomènech i Vila, Martí Guillamet i Jou

Comments