NOUVINGUTS

Vocabulari en imatges Viure a Catalunya:

Material adreçat a nouvinguts per facilitar l'aprenentatge del català. Es troba a l'apartat de publicacions en línia de la web de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

icon_pdf5Presentació
icon_pdf5Els exteriors
icon_pdf5Els habitatges
icon_pdf5Els serveis
icon_pdf5Els aliments
icon_pdf5Àltres àrees d’interès
icon_pdf5Frases d’ús corrent

Làmines Viure a Catalunya:

Làmines elaborades a partir del material "Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges". Apareixen els temes amb text i sense text.
icon_pdf5La casa (amb text)                                        icon_pdf6La casa (sense text)
icon_pdf7El parc (amb text)                                          icon_pdf8El parc (sense text)
icon_pdf9El bar i el restaurant (amb text)                  icon_pdf10El bar i el restaurant (sense text)
icon_pdf13La ciutat (amb text)                                       icon_pdf12La ciutat (sense text)
icon_pdf14Els oficis (amb text)                                      icon_pdf15Els oficis (sense text)
icon_pdf18La platja i el port (amb text)                         icon_pdf19La platja i el port (sense text)
icon_pdf20El mercat i el supermercat (amb text)       icon_pdf21El mercat i el supermercat (sense text)
icon_pdf21Els transports (amb text)                             icon_pdf21Els transports
icon_pdf21El temps (amb text)                                      icon_pdf21El temps
icon_pdf21La muntanya i el camp (amb text)             icon_pdf21La muntanya i el camp

Làmines temàtiques per a l’aula d’acollida

icon_pdf5La festa major
icon_pdf5La platja
icon_pdf5La granja
El pati
L’aula
 
ÉS FÀCIL

Aquest material es troba al blog Els assessoraments d'en Francesc dins l'apartat de recursos per treballar la llengua catalana.

És fàcil 1

És fàcil 2

És fàcil 3

És fàcil 4

És fàcil 5

 És fàcil 6

 És fàcil 7

És fàcil 8

És fàcil 9

És fàcil 10

Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i en Li:

Aquest material està destinat a alumnes que s'han d'incorporar al tercer cicle de primària o al primer cicle d'ESO.

icon_pdf51. Anem a l’escola, anem a l’institut. Lletra d’impremta.
icon_pdf51. Anem a l’escola, anem a l’institut. Lletra lligada.
icon_pdf52. El nostre cos. Lletra d’impremta.
icon_pdf52. El nostre cos. Lletra lligada.
icon_pdf53. La casa i la família. Lletra d’impremta.
icon_pdf53. La casa i la família. Lletra lligada.
icon_pdf54. El carrer. Els mitjans de transport. Lletra d’impremta.

COMENCEM:

icon_pdf5Presentació                                                           
icon_pdf5Diccionari visual d’imatges.
icon_pdf51. La classe. Llibre del professor.                    
icon_pdf51. La classe. Quadern de treball.
icon_pdf52. L’escola i l’institut. Llibre del professor.      
icon_pdf52. L’escola i l’institut. Quadern de treball.
icon_pdf53. El cos. Llibre del professor.                          
icon_pdf53. El cos. Quadern de treball.
icon_pdf54. Els vestits. Llibre del professor.                    
icon_pdf54. Els vestits. Quadern de treball.
icon_pdf55. La família. Llibre del professor.                    
icon_pdf55. La família. Quadern de treball.
icon_pdf56. La casa. Llibre del professor.                        
icon_pdf56. La casa. Quadern de treball.
icon_pdf57. Les botigues. Llibre del professor.               
icon_pdf57. Les botigues. Quadern de treball.
icon_pdf58. El menjar. Llibre del professor.                     
icon_pdf58. El menjar.Quadern de treball.
icon_pdf59. Els animals.Llibre del professor.                  
icon_pdf59. Els animals. Quadern de treball.
icon_pdf510.La ciutat. Llibre del professor.                      
icon_pdf510.La ciutat.Quadern de treball.
icon_pdf511.Els vehicles. Llibre del professor.                
icon_pdf511.Els vehicles. Quadern de treball.
icon_pdf512.Els oficis. Llibre del professor.                    
icon_pdf512.Els oficis. Quadern de treball.

Vincles 1, 2 i 3: Els altres i jo, Aquí i allà i Què fas?

Aquest material ha estat elaborat a partir de la programació de llengua catalana per a l'alumnat nouvingut, que segueix les pautes del "Nivel llindar per a escolars de 8 a 16 anys" del Departament d'Educació. L'autora és MªJosep Simó i Peralta amb la col·laboració de Dolors Juanola i Terradellas. Departament d'Ensenyament.
 
VINCLES 1. Els altres i jo
icon_pdf5Guia didàctica
icon_pdf5Llibre de l’alumne
icon_pdf5Quadern d’exercicis
Vincles en línia 1: Els altres i jo

VINCLES 2. Aquí i allà
icon_pdf5Guia dicàctica
icon_pdf5Llibre de l’alumne
icon_pdf5Quadern d’exercicis
Vincles en línia 2: Aquí i allà

VINCLES 3. Què fas?
Vincles en línia 3: Què fas?

112 ACCIONS

112 accions. Lletra d’impremta
112 accions. Lletra cursiva

DÒMINO d’accions per treballar diferents estructures verbals a partir d’accions.

Instruccions dòmino
Dòmino d’accions

LES BOTIGUES. Recull d’imatges

icon_pdf5 Botiga de roba. Lletra d’impremta                        
icon_pdf5 Botiga de roba. Lletra cursiva
icon_pdf5 Carnisseria – cansaladeria. Lletra d’impremta  
icon_pdf5 Carnisseria – cansaladeria. Lletra cursiva
icon_pdf5 Forn de pa – pastisseria. Lletra d’impremta        
icon_pdf5 Forn de pa – pastisseria. Lletra cursiva
icon_pdf5 Fruites i verdures. Lletra d’impremta                    
icon_pdf5 Fruites i verdures. Lletra cursiva
icon_pdf5 Joguines. Lletra d’impremta                                   
icon_pdf5 Joguines. Lletra cursiva
icon_pdf5 Llibreria – papereria. Lletra d’impremta               
icon_pdf5 Llibreria – papereria. Lletra cursiva
icon_pdf5 Peixateria. Lletra d’impremta                                 
icon_pdf5 Peixateria. Lletra cursiva
icon_pdf5 Supermercat. Lletra d’impremta                           
icon_pdf5 Supermercat. Lletra cursiva

XARRANCA. Jocs per a l’aprenentatge del català oral per a nouvinguts:

A la web entrecultures.org trobam aquest material per facilitar l'aprenentatge del català a nivell oral de l'alumnat nouvingut
icon_pdf50.Presentació                                                     
icon_pdf51.Expressió d’identificacions socials            
icon_pdf52.Expressió d’identificacions físiques           
icon_pdf53.Expressió d’identificacions anímiques      
icon_pdf54.Expressió d’accions                                       
icon_pdf55.Expressió de localitzacions temporals        
icon_pdf56.Expressió de localitzacions espacials        
icon_pdf57.Expressió de possessions
icon_pdf58.Expressió de coneixements
icon_pdf59.Expressió de possibilitats i opinions
icon_pdf510.Expressió de preferències i desigs
icon_pdf511.Expressió d’ordres i obligacions
icon_pdf512.VOCABULARI
icon_pdf513.Per saber-ne més

Jocs LIC:

Conjunt de passatemps per reforçar l'aprenentatge del català a Primària i ESO: Jocs LIC. Generalitat de Catalunya.
Subdirecció General de Llengua i Cohesió social. Servei d'Ensenyament del Català: Barcelona, 2007.

icon_pdf5Identificació personal i relacions familiars
icon_pdf5Ensenyament i educació
icon_pdf5Estats físics i anímics d’una persona
icon_pdf5Rutines diàries, temps lliure i entreteniment
icon_pdf5Habitatge i llocs de residència
icon_pdf5Compres, menjar i beure
icon_pdf5Viatges i trasllats
icon_pdf5Orientacions didàctiques i solucions

Jocs de paraules i passatemps:

icon_pdf5Jocs de paraules i passatemps 1
icon_pdf5Jocs de paraules i passatemps 2
icon_pdf5Jocs de paraules i passatemps 3

Vinyetes per treballar l'expresssió i la comprensió

Ot el bruixot

Qui és qui?

Codis secrets
Qui parla amb qui?
Segueix la cadena

Relaciona

És de lògica

Lectures

Per ensenyar-aprendre estratègies de comprensió lectora i reforçar les estratègies de descodificació.

Es troben a l'apartat d'Alumnat nouvingut de l'Espai LIC de la web xtec.net.

Adaptació de lectures per a alumnes nouvinguts

Programació de llengua catalana per a alumnat nouvingut

Elaborada a partir del llibre Nivell llindar per a escolars de 8 a 14 anys, de M. Belard i L. Rancé, publicat pel Departament d'Enseyament de la Generalitat de Catalunya. Es troba dins els Recursos per al professorat de l'apartat d'Alumnat nouvingut
de la web xtec.net

Programació de llengua catalana per a alumnat nouvingut
 

Nivell inicial de català A1-usuari bàsic

Aquest document de l'Espai Lic (xtec.cat), elaborat per Lluïsa Rancé Jordana editat per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa de la Generalitat de Catalunya proposa una sèrie d'objectius i continguts per als alumnes nouvinguts de 8 a 16 anys que desconeixen la llengua catalana.
Nivell inicial de català A1-usuari bàsic

Unitats de medi per a 6è i ESO

Unitats didàctiques elaborades pels equips de compensatòria de les comarques gironines. Es troben a l'apartat de Recursos per a l'aula d'acollida de la web xtec.net
1. La Terra, el nostre planeta
2. Oceans i continents
3. El temps

4. Clima i paisatges
5. La costa
6. Rius i muntanyes
 7. Orientació i representació de la Terra
8. Catalunya
9. Espanya
10. Europa

Unitats didàctiques

Aquestes unitats didàctiques es troben a l'apartat de Recursos per a l'aula d'acollida de la web xtec.net.

La classe
La roba i els vestits
Els animals
Els aliments

Comments