Leden

Aanmelden als lid

Wil je je als lid van de ATC-Wijhe aanmelden? Onder aan deze pagina vind je het aanmeldingsformulier. Niet eerder dan dat dit formulier - ingevuld, ondertekend en incl. pasfoto - in het bezit is van de ledenadministratie, wordt de persoon in kwestie als lid geaccepteerd, waarna het 
betreffende lid wordt voorzien van een parkpasje door de ledenadministratie.

Contributie
Elk jaar wordt in de algemene ledenvergadering (februari) de contributie voor het komende seizoen vastgesteld. Er zijn verschillende categorieën contributies:
  • Senioren (op 1 januari 18 jaar en ouder).
  • Junioren (7 tot en met 17 jaar): de contributie is 50% van een seniorlid. Voor junioren die meedoen aan het jeugdbeleidsplan geldt een afwijkende contributieregeling.
  • 65+ leden (op 1 januari 65 jaar en ouder): de contributie is 75% van een seniorlid. 

Senior

Het lidmaatschap loopt voor senioren van 1 januari t/m 31 december. 

De contributie voor senioren is:
  • Senioren 18-65 jaar: € 140,00
  • Senioren 65+: €105,00
Als nieuw lid wordt u ook door uw vereniging aangemeld bij de KNLTB, dit geeft u het recht deel te nemen aan de (mede) door het KNLTB georganiseerde competitie en toernooien. De competitiebijdrage is €25 per jaar.

De contributie wordt per kwartaal geïnd.

Lessen
Om deel te nemen aan de tennislessen dient u lid te zijn van de vereniging. Zie verder onder tennislessen.
Junior

Voor de junioren loopt het seizoen van 1 oktober t/m 30 september.

Jeugdleden kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  • Als u kiest voor het Jeugdplan heeft uw kind recht op 34 lessen per seizoen in een groep van maximaal 8 kinderen. Kosten: € 56,00 per kwartaal. Dit is de meest gebruikelijke optie.
  • Via het Jeugdplan kan er ook 2 x per week gelest worden. In totaal heeft uw kind dan recht op 68 lessen. Kosten: € 94 per kwartaal.
  • Als u kiest voor alleen lid; dan is uw kind wel lid van de vereniging, maar krijgt hij/zij geen tennisles. Wel kan hij/zij aan alle jeugdactiviteiten meedoen. Kosten: € 70,00 per jaar.
Speciale abonnementen

Zomerabonnement - €25
Het zomerabonnement loopt van 1 juli t/m 31 augustus.

Flex-abonnement - €40
Het Flex-abonnement kan worden afgesloten voor 3 opeenvolgende maanden naar keuze.
Maximaal 1 x per jaar.

Studentenabonnement - €70,00
Het studentenabonnement is voor uitwonende (buiten postcode 8131) studenten.  Dit abonnement is inclusief KNLTB lidmaatschap. 

Strippenkaart- €15
Met deze kaart kunnen ouders, opa’s en oma’s tennissen met hun kinderen of kleinkinderen. En…kinderen of kleinkinderen kunnen hun ouders, opa of oma uitnodigen om met hen te tennissen. Het is een 10-rittenkaart en deze is 1 jaar geldig. 

De speciale abonnementen zijn te verkrijgen bij onze ledenadministratie; Martin Jansen, Meidoorn 34, Wijhe. Tel. 0570-523863.

Ċ
W. Schuiling,
14 mei 2017 08:19
Ċ
W. Schuiling,
14 mei 2017 08:19