Informatie

Algemene Tennis Club (ATC) Wijhe

Onze vereniging is opgericht op 7 juni 1947 en heeft in 1997 zijn 50 jarig bestaan mogen vieren. 1999 was het jaar waarop er een totale renovatie van het tenniscomplex heeft plaats gevonden. Het complex bestaat uit 4 banen, een oefenkooi en een kantine. De toplaag van de 4 tennisbanen (kunstgras), de verlichting en het hekwerk zijn toen volledig vernieuwd. Er kan ’s zomers en ’s winters getennist worden. Sinds 1989 is de vereniging geprivatiseerd. Deze privatisering betekent o.a. dat we ons volledig zelf moeten bedruipen (behoudens de jeugdsubsidie en de subsidie m.b.t. het onderhoud).

Het ledenaantal van onze vereniging schommelt momenteel rond de 200.

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en uit een Algemeen Bestuur (AB). Voor meer informatie ga naar het submenu bestuur

De actuele lijst met namen van het AB en DB leden vind u hier.