วันที่ 26-30 ก.ย. 2554 สอบปลายภาค  

Present ‎‎(นักเรียนนำเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า)‎‎News education

 • >>> ฝึกปฎิบัติการสร้างเว็บไซต์ ครูอัจฉรา  สุขขีมนต์ ขยายผลการสร้างเว็บไซต์ให้แก่บุคลากรงานนโยบายและแผน  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554 ณ ห้องแผนงาน  โดยมีว ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2554 05:16 โดย Atchara Sook
 • ครู สพม.42 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการฯ เมือวันที่ 18 มิถุนายน 2554 ดร.เชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ์ ศน.สพม.42  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ณ โรงแรมเบเวอรีฮ ...
  ส่ง 7 ก.ค. 2554 08:28 โดย Atchara Sook
 • >>> คลิกดูภาพ >>> ตป.จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554  ทั้งนี้ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 2 ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2554 16:48 โดย Atchara Sook
 • คลิกดูภาพ >>> ตป.จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์จัดพิธีไหว้ครู เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานค่านิยมอันดีงาม ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2554 05:54 โดย Atchara Sook
 • คลิกดูภาพ >>> นักเรียน ม.5 เรียนวิชาโลกศึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ฯ หลังจากผ่านการอบรมครูผู้สอนวิชาโลกศึกษาโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เมื่อสัปดาห์ก่อน  ในสัปดาห์นี้ครูอัจฉรา  สุขขีมนต์  ได้เปิดเว็บไซต์ "Global ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2554 23:29 โดย Atchara Sook
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Download

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

Online learning. การสอนผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


    
Network members

มธุรส  วงษ์พานิชย์

ตามชิดติดกระแสโลก

Comments