Reglement 2019.

Reglement op de wedstrijden.

Elke wedstrijd wordt georganiseerd door een andere vereniging. Het is de verantwoordelijkheid van de inrichtende vereniging om voor, tijdens en na de wedstrijddag alles goed georganiseerd en veilig te laten verlopen. 
Het is de inrichtende vereniging die een verzekering afsluit bij de VWB (Vlaamse Wielrijdersbond) en zorgt voor alle aanvragen zoals gemeentelijke vergunningen, toegang tot de bossen of privédomeinen en voorziet een EHBO post.
De inrichtende organisatie mag na de A klasse andere evenementen toevoegen zoals een open klasse, meeruren estafette, enz..... deze wedstrijden staan helemaal los van ATB cross. 

Alle deelnemers moeten de reglementen volgen die de inrichtende club voorziet zoals;. 
- Volg de aangeduide parkeerplaatsen.
- Kom niet op de plaatsen die verboden zijn zoals het betreden van andere sportvelden in een sportpark, afgesloten bossen, akkers, enz....
- Gooi uw afval in de voorziene afvalbakken.
- Als je fouten ziet in de uitslag meld deze onmiddellijk zodat ze nog kunnen rechtgezet worden voor ze op de website staan.  

Kom je als renner gevaarlijke situaties tegen meld deze dan ook bij de organisatie. vb. afspanlint dat verdwenen is, enz.....  

Algemeen reglement.

1 Biker en uitrusting.
2 Aanvragen startnummer.
Geel startnummer volgend seizoen.
4 Inschrijven de wedstrijddag zelf.
5 Parcoursverkenning.
6 Fietswissels.
7 Uitslagen.
8 Puntenverdeling - daguitslagen.
9 Puntenverdeling - kampioenschap.
10 Puntenverdeling - regelmatigheidscriterium.
11 Klassenindeling - opgaan - herverdeling.
12 Kalender en starturen.
13 Startvolgorde.

1 Biker en uitrusting.
Er mag gereden worden met alle soorten MTB’s die in de handel verkrijgbaar zijn. (Geen elektrische)
Het profiel van de banden mag je zelf kiezen maar de banden moeten een minimumbreedte van 40 mm hebben. Dit is eenvoudig te controleren met een schuifmaat. De voor en achterrem moeten in goede staat zijn. Het dragen van een goedgekeurde valhelm is noodzakelijk ook tijdens de verkenningsronde.  Geen helm = niet starten. Cyclocross fietsen zijn niet toegestaan. Tijdens het verkennen moet je een ATB cross fluo hesje voor verkenners dragen. Dit zijn allemaal dezelfde hesjes met vooraan ATB CROSS VERKENNER opgedrukt.   


2 Aanvragen startnummer.
Om aan een ATB cross te kunnen deelnemen moet je een startnummer hebben. Je moet dit nummer jaarlijks opnieuw online aanvragen vanaf 1 januari tot 1 februari, daarna tot einde voorraad.
Meer info kan je terug vinden in het menu ''Startnummer aanvragen''


3 Geel startnummer volgend seizoen.
Een geel startnummer (dames rose, blauw senioren) krijg je pas als je een volledig kampioenschap hebt gereden. Je kan dus nooit in het eerste jaar al een geel nummer hebben. 


4 Inschrijven de wedstrijddag zelf.
Inschrijven doe je telkens de wedstrijddag zelf tot ten minste 30min. voor de start van uw klasse. 
Het inschrijfgeld is €8 te betalen aan de inrichtende club. Meer info over de inrichtende club kan je terug vinden in de kalender. klik op de plaats van de wedstrijd. 


5 Parcoursverkenning.
Iedereen moet het parcours vooraf rustig verkennen om de hindernissen voldoende te kunnen inschatten.
Sommige clubs pijlen het parcours al enkele weken voor de wedstrijd af zodat je al voor de wedstrijd het parcours kan gaan verkennen. 
Het parcours verkennen tijdens de wedstrijd van een andere klasse mag als:
     je daarbij het normale wedstrijdverloop niet verstoort.
     je de noteerpost niet passeert. (volg het bord verkennen)

     je een fluo hesje voor verkenners aan hebt. 6 Fietswissels.
Fietswissels zijn toegestaan maar je moet wel steeds het juiste startnummer op je fiets hebben. Heb je een reserve fiets dan mag je hier zelf een duidelijk leesbaar nummer vooraf op bevestigen. Bij een fietswissel moet je de normale fietsroute blijven volgen. Indien je een stuk van het parcours afsnijdt kun je na een klacht op DNF gezet worden. 


7 Uitslagen. 
± 30 min. na elke wedstrijd zullen de uitslagen uitgehangen worden. Fouten moeten binnen de 24 uur gemeld worden. Nog dezelfde avond na de wedstrijd zal er een voorlopige uitslag op de website geplaatst worden. Als je dan nog fouten in de uitslag ziet mag je een e-mail sturen. We zullen de handgeschreven uitslagen controleren maar als we hier geen fout kunnen vinden dan blijft de uitslag die de club heeft opgemaakt ongewijzigd. 
CONTROLEER DAAROM STEEDS TER PLAATSEN DE UITSLAG EN MELD FOUTEN AAN DE ORGANISERENDE CLUB.


8 Puntenverdeling - daguitslagen.
Daguitslag individueel.
Vanaf de 1ste tot de 60ste plaats zijn alle punten oplopend. 1 punt voor de 1ste tot 60 punten voor de 60ste . Na de 60ste plaats krijgt iedereen 60 punten. Iedereen die een klasse moet opgaan krijgt per gereden wedstrijd in een vorige klasse 65 punten. Iemand die de finish niet haalt (DNF) krijgt voor deze wedstrijd 70 punten. Iemand die niet aanwezig is (DNS) krijgt voor deze wedstrijd 100 punten. 
Voor DNF moet je ingeschreven en gestart zijn. Alleen renners van de organiserende club mogen, als ze onvoldoende helpers hebben, hun renners inschrijven en als DNF noteren.

Daguitslag team.
Voor de daguitslag van de teams nemen we per team de beste uitslagen van;
1)  De 2 eerste uit de standaard klasse. Deze uitslagen nemen we uit het totaal klassement  (Uitslag van alle klassen van A t/m F onder elkaar) 
2)  De beste senior. 
3)  De beste dame of veteraan.


9 Puntenverdeling - kampioenschap.
Kampioenschap individueel.
Voor het kampioenschap tellen de helft van alle wedstrijden van periode 1 + de helft van alle wedstrijden van periode 2. Bestaat een periode uit onpaar aantal wedstrijden dan ronden we het aantal naar boven af. Vallen er tijdens het seizoen wedstrijden af dan zal ook het aantal wedstrijden voor het kampioenschap afnemen. Stijgt het aantal wedstrijden dan zal het aantal wedstrijden voor het kampioenschap toenemen. 
Voor de einduitslag nemen we de uitslag van periode 1 + de uitslag van periode 2. 
Bij een gelijke eindstand nemen we als 2de voorwaarde de tussenstand van het regelmatigheidscriterium (alleen podiumplaatsen) en daarna volgens oplopende startnummers. 
PERIODE 1 + PERIODE 2 = EINDUITSLAG

Kampioenschap team. 
Bij een gelijke eindstand in het teamkampioenschap nemen we, alleen voor de podiumplaatsen, de beste uitslagen (meeste overwinningen). vanaf plaats 4 volgen we de alfabetische rangschikking.
Alleen tijdens de eerste periode mogen renners van team veranderen, hierdoor zullen alle uitslagen van deze renner naar het andere team gaan met terugwerkende kracht over de volledige eerste periode. Vanaf de tweede periode mogen nieuwe renners aan een team toegevoegd worden maar mogen geen renners die de eerste periode al hebben gereden van team veranderen. 
PERIODE 1 + PERIODE 2 = EINDUITSLAG


10 Puntenverdeling - regelmatigheidscriterium.
Regelmatigheidscriterium.
Voor het regelmatigheidscriterium tellen alle wedstrijden maar mag je de slechtste laten vallen. 
Bij een gelijke eindstand komt het laagste startnummer als eerste.
ALLE WEDSTRIJDEN - DE SLECHTSTE = EINDUITSLAG


11 Klassenindeling - opgaan - herverdeling.

Klik hier om het basisprincipe te lezen, waarom moeten we indelen in verschillende klassen, enz...


NIEMAND MAG MEER DAN 1 KLASSE PER JAAR AFZAKKEN.

Witte nummers eerste jaar deelname.

Vanaf 2015 zeggen we niet meer hoeveel renners er na elke wedstrijd moeten opgaan om misbruik te voorkomen. In het begin van het seizoen zijn er altijd meer dan op het einde van het seizoen. Het is ook mogelijk dat iemand die zich in de laatste ronde bewust laat afzakken ook moet opgaan terwijl er witte nummers voor zijn die niet moeten opgaan. Zoals voorgaande jaren is het ook steeds mogelijk dat zeer goede renners meerdere klasse moeten opgaan. 


Witte nummers door afzakken.

Telkens op het einde van het jaar maken we een herverdeling, dit is de indeling voor het volgende jaar. De gele nummers kunnen dit eenvoudig zien omdat ze al met klasse in de deelnemerslijst klaar staan en rest weten dit omdat dat ook de indeling van de laatste wedstrijd was. Deze renners met een wit nummer mogen ook niet meer dan 1 klasse per jaar afzakken t.o.v. de herverdeling. Als iemand een klasse wil afzakken wil dit zeggen dat hij in zijn voorgestelde klasse helemaal niet mee kan en daardoor een klasse lager ook niet in de eerste helft zal kunnen eindigen. Vanaf 2019 zullen we daarom renners die zijn afgezakt zijn terug een klasse hoger zetten als zij in de eerste helft eindigen. We gaan zoveel mogelijk gegevens verzamelen om dit zo goed mogelijk te kunnen opvolgen.  


Gele nummers.
Renners met een geel startnummer mogen niet meer 1 klasse afzakken in 2 jaar. Gele nummers moeten dus minstens 2 jaar in dezelfde klasse rijden. We gaan dit enkel controleren nadat we een klacht via e-mail hebben ontvangen (Gevolg is dat je hetzelfde moet opgaan als de witte nummers). Ben je met een geel nummer een klasse mogen afzakken dan moet je terug opgaan als je in de eerste periode 3 podium plaatsen kunt rijden.

Enkele uitzonderingen;

Dames moeten pas opgaan na overleg, senioren moeten half zo snel opgaan als de rest. Senioren (+50) in de B klasse moeten niet naar de A klasse tijdens het lopende seizoen maar wel het volgende seizoen als ze kampioen worden in de B klasse. 

Heren jonger dan 40 jaar in de F klasse zullen moeten opgaan als ze in de eerste helft kunnen eindigen.  

  
Iedereen, witte en gele nummers mogen steeds vrijwillig een klasse opgaan als ze dit een week voor de wedstrijd laten weten. NIET DE WEDSTRIJDDAG ZELF.
Een renner die op het einde van het seizoen zeker is van zijn kampioenentitel mag hij/zij een klasse opgaan en zal zijn titel in zijn vorige klasse behouden. We geven deze rijder een ander nummer waardoor hij in twee maal in de klassementen zal staan.  


12 Kalender en starturen.
De starturen en kalender kan je terug vinden in het menu ''Kalender''


13 Startvolgorde.
De startvolgorde is de volgorde dat je een plaats mag kiezen aan de startlijn. Er staan 4 à 5 renners naast elkaar op een lijn en de rest sluit achter deze renners aan.
Voor de eerste drie wedstrijden zullen de renners afgeroepen worden volgens oplopende startnummers, vanaf de vierde wedstrijd volgens het tussentijds regelmatigheidscriterium en dit tot de laatste wedstrijd.  
De laatste wedstrijd is opnieuw volgens oplopend startnummer maar dan al wel volgens de indeling van het volgende seizoen.