חידון התנ"ך

שלום לכם מתמודדי החידון!

החומר לחידון התנ"ך לשנים התשע"ו - התשע"ח:

שימו לב: החומר לבתי הספר הממלכתיים שונה מזה של תלמידי בתי הספר ממלכתי-דתי. 

2.1       החומר לחידון לתלמידי בתי הספר הממלכתיים: 

א.         לחידון הבית ספרי:

בראשית: כל הספר

שמות: פרקים א'-ה', י"א-כ', ל"א-ל"ד

במדבר: פרקים י'-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז, ל"ב

יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד, כ"ב-כ"ד

שופטים: כל הספר

רות: כל הספר

 

ב.         לחידון המחוזי – תוספת לנ"ל:

שמואל א': כל הספר

שמואל ב': כל הספר

מלכים א': כל הספר

מלכים ב': כל הספר

יונה: כל הספר

 

ג.         לחידון הארצי המסכם – תוספת לנ"ל:

ויקרא: פרקים י"ט, כ"ד, כ"ה

דברים: פרקים כ"ו-ל"ד

ישעיה: פרקים א'-ב',י"א-י"ב, מ'-מ"ה,מ"ט-נ"ח

ירמיה: פרקים א'-ב', כ"ו-מ"ה

הושע: פרקים א'-ג', י"א-י"ד

עמוס: כל הספר

חגי: כל הספר

איוב: פרקים א'-ב', ל"ח-מ"ב

עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'

נחמיה: כל הספר

דניאל: פרקים א', ט', י', יב

דברי הימים א': פרקים כ"ב, כ"ח-כ"ט

דברי הימים ב': פרקים י"א-כ'

 

ד.         לחידון העולמי – תוספת לנ"ל:

יחזקאל: פרקים א'-ד', י"א, כ', ל"ג-ל"ט

יואל: כל הספר

עובדיה: כל הספר

מיכה: כל הספר

זכריה: פרקים א'-ד', ז'-י', י"ד

מלאכי: כל הספר

משלי: פרקים א'-ד', ח'-ט"ז

תהילים: פרקים ק"כ- קל"ד'

 

2.2       החומר לחידון לתלמידי בתי הספר הדתיים: 

א.         לחידון הבית ספרי:

בראשית: כל הספר

ויקרא: פרקים י"ט, כ"ד, כ"ה

שמות: פרקים א'-ה', י"א-כ', ל"א-ל"ד

במדבר: פרקים י'-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז, ל"ב

במדבר: פרקים כ"ו-ל"ד

יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד, כ"ב-כ"ד

שופטים: כל הספר

רות: כל הספר

 

ב.         לחידון המחוזי – תוספת לנ"ל:

שמואל א': כל הספר

שמואל ב': כל הספר

מלכים א': כל הספר

מלכים ב': כל הספר

ישעיה: פרקים א'-ב', י"א-י"ב, מ'-מ"ה, מ"ט-נ"ח

ירמיה: פרקים א'-ב', כ"ו-מ"ה

יונה: כל הספר

 

ג.         לחידון הארצי המסכם – תוספת לנ"ל:

הושע: פרקים א'-ג', י"א-י"ד

עמוס: כל הספר

חגי: כל הספר

תהילים: פרקים ק"כ- קל"ד'

איוב: פרקים א'-ב', ל"ח-מ"ב

עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'

נחמיה: כל הספר

דניאל: פרקים א', ט', י', יב

דברי הימים א': פרקים כ"ב, כ"ח-כ"ט

דברי הימים ב': פרקים י"א-כ'

 

ד.         לחידון העולמי – תוספת לנ"ל:

יחזקאל: פרקים א'-ד', י"א, כ', ל"ג-ל"ט

יואל: כל הספר

עובדיה: כל הספר

מיכה: כל הספר

זכריה: פרקים א'-ד', ז'-י', י"ד

מלאכי: כל הספר

משלי: פרקים א'-ד', ח'-ט"ז

 

3.         לוח הזמנים לשנת התשע"ו: 

א. החידונים לבתי הספר: 5.1.2016, כ"ד בטבת התשע"ו

ב. החידונים המחוזיים: 16.2.2016, ז' באדר א' התשע"ו

ג. החידון הארצי בכתב: 27-28.3.2016, י"ז-י"ח באדר ב' התשע"ו

ד. החידון הארצי שישודר באינטרנט: 5.4.2016, כ"ו באדר ב' התשע"ו

ה. החידון העולמי – יום העצמאות: 12.5.2016, ד' באייר התשע"ו

ו. מחנה החידון העולמי: 3-16.5.2016, כ"ה בניסן - ח' באייר התשע"ו
ĉ
atar nachat נח"ת - נוער חובב תנ"ך,
9 בינו׳ 2013, 12:24