חידון התנ"ך

שלום לכם מתמודדי החידון!
החומר לשלוש השנים הבאות פורסם והוא מופיע להלן בדף זה. בנוסף - חל השנה שינוי בשלבי החידון: לא יהיה שלב ארצי מקדים! מהשלב המחוזי יעלה המקום הראשון בכל מחוז מיד להתמודדות בארצי (המסכם).
לחוזר המנכ"ל הרשמי: http://www.cet.ac.il/mikranet/bible-quiz/ceoNotice.asp
עלו והצליחו!


החומר לחידון התנ"ך לשנים התשע"ג - התשע"ה:

החומר לחידון לתלמידי בתי הספר הממלכתיים

לחידון הבית ספרי (י"ג טבת תשע"ג, 26.12.12)
בראשית: פרקים יב-נ
שמות: פרקים א'-כד', לא'-לד'
במדבר: פרקים י'- יז', כ'- כה', כז', לב'
יהושע: פרקים א'-יא', יד', כב'- כד'
שופטים: כל הספר
רות: כל הספר

לחידון המחוזי – תוספת לנ"ל (י"א שבט תשע"ג, 22.1.13)
שמואל א': כל הספר
שמואל ב': כל הספר
מלכים א': כל הספר
מלכים ב': כל הספר
יונה: כל הספר

לחידון הארצי המסכם – תוספת לנ"ל (בכתב- כ"ד אדר תשע"ג, 6.3.13. בטלוויזיה- א' ניסן תשע"ג, 12.3.13)
ויקרא: פרקים יט', כג', כד',כה'
דברים: פרקים כ'- כז', כט'- לד'
ישעיה: פרקים א'-יב', כה'- לה', ס'- סו'
ירמיה: פרקים א'-ב', יא'-כג', ל'- לג'
הושע: פרקים א'- ו', יא'- יד'
איוב: פרקים א'-ב', לח'- מב'
עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'
נחמיה: כל הספר
דברי הימים ב': פרקים יז'- לו'

לחידון העולמי – תוספת לנ"ל (ו' אייר תשע"ג, 16.4.13)
יחזקאל: פרקים יז'- כ',כז'- כח' ,לג'-לד', לו'-לז'
עמוס: כל הספר
מיכה: כל הספר
צפניה: כל הספר
זכריה: כל הספר
מלאכי: כל הספר
משלי: פרקים כ'- לא'
חגי: כל הספר
תהילים: פרקים א'- ב', יט'- ל'


החומר לחידון לתלמידי בתי הספר הדתיים 
(באותם תאריכים כמו הממלכתי)
לחידון הבית ספרי
בראשית: פרקים יב'-נ'
שמות: פרקים א'-כד' ,לא'-לד'
ויקרא: פרקים יט', כג', כד',כה'
במדבר: פרקים י'- יז',כ'- כה', כז', לב'
דברים: פפרקים כ'- כז', כט'- לד'
יהושע: פרקים א'-יא', יד', כב'- כד'
שופטים: כל הספר
רות: כל הספר

לחידון המחוזי – תוספת לנ"ל
שמואל א': כל הספר
שמואל ב': כל הספר
מלכים א': כל הספר
מלכים ב': כל הספר
ישעיה: פרקים א'-יב', כה'- לה', ס'- סו'
ירמיה: פרקים א'-ב', יא'-כג', ל'- לג'
יונה: כל הספר

לחידון הארצי המסכם – תוספת לנ"ל
הושע: פרקים א'- ו', יא'- יד'
עמוס: כל הספר
חגי: כל הספר
תהילים: פרקים א'- ב', יט'- ל'
איוב: פרקים א'-ב', לח'- מב'
עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'
נחמיה: כל הספר
דברי הימים ב': פרקים יז'- לו'

לחידון העולמי – תוספת לנ"ל
יחזקאל: פרקים יז'- כ',כז'- כח' ,לג'-לד', לו'-לז'
מיכה: כל הספר
זכריה: כל הספר
מלאכי: כל הספר
צפניה: כל הספר
משלי: פרקים כ'- לא'
ĉ
atar nachat נח"ת - נוער חובב תנ"ך,
9 בינו׳ 2013, 12:24