แบบสอบถาม

**จุดประสงค์ของแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของพลังเงียบทีไม่มีเวทีของการแสดงออก
**โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธ์ใจ ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ถ้าใครมีข้อเสนอแนะ เชิญ email ได้ที่ astvnetwork@gmail.com

ผลแบบสอบถาม


 

ผลแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง

1 คุณคิดว่านายกอภิสิทธ์ควรยุบสภาหรือไม่
-ไม่ควรยุบสภา 93%
- ยุบสภา 7%

2 ถ้านายกอภิสิทธ์ตัดสินใจยุบสภาด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตาม คุณคิดว่า ทุกคนจะไปหาเสียงอย่างสงบในทุกจังหวัดหรือไม่ 
- คิดว่าไม่สามารถไปได้ทุกจังหวัด และอาจเกิดการต่อต้านได้ 84%
- คิดว่าสามารถไปได้ทุกจังหวัด 6%

3 คุณคิดว่า สถานการณ์ในตอนนี้ ( ๙ เมษายน ๒๕๕๓) เป็นอย่างไร
-ไม่รุนแรง 5%
- ความอดทนกำลังจะหมดลงแล้ว 50%
- ความอดทนกำลังจะหมดลงแล้ว, รับได้ถ้าไม่มีความรุนแรง 2%
- รับได้ถ้าไม่มีความรุนแรง 7%
- รุนแรงรับไม่ได้ 16%
- รุนแรงรับไม่ได้, 
- ความอดทนกำลังจะหมดลงแล้ว 16%
- รุนแรงรับไม่ได้, ความอดทนกำลังจะหมดลงแล้ว, รับได้ถ้าไม่มีความรุนแรง 2%
- อยู่ในระดับพอดี, รับได้ถ้าไม่มีความรุนแรง 2%

4 คุณคิดว่า รัฐบาลได้จัดการกับการชุมนุมถูกวิธีหรือไม่ 
- ไม่ถูกวิธี 11%
- ถูกวิธีแต่ไม่มีความเด็ดขาด 2%
- ถูกวิธี 5%
- ถูกวิธีแต่ไม่มีความเด็ดขาด 82%

5 คุณคิดว่า รัฐบาลได้ใช้สื่อต่างๆของรัฐ อย่างไร 
- ไม่ถูกวิธี 5%
- ต้องปรับปรุงอย่างมาก 18%
- ไม่มีความคิดเห็น 5%
- ต้องปรับปรุงอย่างมาก 64%
- ถูกวิธี 8%

6 คุณคิดว่า รัฐบาลได้จัดการกับสื่อทียุยง ปลุกปั่น หมิ่น อย่างไร 
- ไม่ถูกวิธี 18%
- ต้องปรับปรุงอย่างมาก 10%
- ไม่มีความคิดเห็น 5%
- ต้องปรับปรุงอย่างมาก 57%
- ถูกวิธี 10%

7 คุณคิดว่า รัฐบาลควรมีการเจรจาหรือไม่ 
- ไม่ควร  84%
- ควร 14%
- ไม่มีความคิดเห็น 2%
Comments