Урок №1

Тема: ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ. ЇЇ РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ.
Мета: 
 • навчальна: зацікавити дітей наукою — астрономією, дати початкове уявлення про давню науку, її зв’язки з іншими науками; коротко розповісти історію астрономії, повідомити про внесок відомих вчених-астрономів у її розвиток; ознайомити учнів з розділами астрономії, методами, інструментами, які використовують вчені для проведення досліджень;
 • розвивальна: розширити знання учнів про навколишній світ, узагальнити знання, отримані раніше, в єдине ціле й встановити міжпредметні зв’язки;
 • виховна: з метою формування діалектичного світогляду показати пізнаваність світу, діалектичний шлях пізнання — від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього — до практики; розкрити важливість знань про природу небесних тіл, їхній рух і розвиток для практичної діяльності людини.

-       Учні повинні знати: сучасні галузі астрономії, причини, які обумовили й стимулювали зародження й розвиток астрономії.

-       Учні повинні вміти: наводити приклади внеску видатних вчених світу та України в астрономічну науку, використання астрономічних знань в життєдіяльності людини; описувати головні етапи розвитку астрономії; пояснювати зв’язок астрономії з іншими науками та її значення у формуванні світогляду людини, називати способи й інструменти астрономічних досліджень.

-       Міжпредметні зв’язки: астрономія, небесні тіла (планети, зорі і т. ін.), телескоп, обсерваторія, спостереження, астрометрія, небесна механіка, астрофізика, зоряна астрономія, космогонія, космологія.


Головні етапи розвитку астрономії. Відомі астрономи і їхній внесок у розвиток астрономії.

 • Ø  4000 років тому єгипетські жерці склали перші зоряні карти неба, дали назви планетам.
 • Ø  Піфагор VI у до н.е. висунув ідею, що Земля має форму кулі й «висить» у просторі, ні на що не опираючись. Астроном Гіппарх в II в. до н.е. Визначив відстань від Землі до Місяця.
 • Ø  Клавдій Птолемей (II в. до н.е.) створив геоцентричну систему миру, у якій Земля перебуває в центрі.
 • Ø  Микола Копернік польський священик (XVI в.) запропонував геліоцентричну систему миру, у центрі якої Сонце. (Юрій Михайлович Дрогобич (Котермак) - доктор філософії й медицини, виходець із України вчив астрономії Н. Коперника.)
 • Ø  Иоганн Кеплер - закони руху планет.
 • Ø  Галілео Галілей (1609 р.) використав телескоп для астрономічних спостережень.
 • Ø  Исаак Ньютон - заклав основи небесної механіки, відкривши закон всесвітнього тяжіння.
 • Ø  Йозеф Фраунгофер (1814 р.) відкрив лінії поглинання в спектрі Сонця. За допомогою спектрів астрономи визначають хім. сполуку, температуру й навіть швидкість руху космічних тел.
 • Ø  В. Гершель - створив першу модель Галактики.
 • Ø  Эдвин Хаббл (1929 р.) - відкрив явище розширення Всесвіту.
 • Ø  Альберт Эйнштейн - створив ТВ, що стала фундаментом космології.
 • Ø  4 жовтня 1957р. - ера космонавтики.

Задачі
 1. Обчисліть кількість секунд у році.
 2. Обчисліть, за який час світло долітає від Сонця до Землі (149,6 км); до Нептуна (середня відстань  4497 млн. км). Швидкість світла вважати рівною 300 000 км/с.
 3. Радіус Землі 6400 км. Знайдіть довжину земного екватора в кілометрах.
 4. Вважаючи орбіту Землі круговою, обчисліть середню швидкість руху землі по орбіті.
 5. Обчисліть, за який час світло долітає від Сонця до межі Сонячної системи. Швидкість світла вважати рівною 300000 км/с.
 6. Визначте число квадратних сантиметрів на сфері, радіус якої рівний середній відстані від Землі до Сонця.
 7. Визначте масу Сонця, вважаючи орбіту Землі коловою, якщо швидкість обертання Землі навколо Сонця 30 км/с, а радіус земної орбіти 1,5 ∙ 10км.
Домашнє завдання
Климишин І. А., Крячко І. П. Астрономія: Підручник 
для 11 класу загальнооосвітніх навчальних закладів.— К.: Знання 
України, 2003.— 192 с.
Читати § 1, 2
Підсторінки (1): Практика 1
Comments