Начална страница

Начална страница

     Възможността да се правят астрологическите прогнози, идва от факта,че ние сме био-електрични същества, обитаващи физическото пространство на Земята, характеризиращо се с периодично, проявяващи се подобия и аналогии  на  процесите, и явленията, в условията на еднопосочно, линейно, протичане на времето. Електромагнитните и аналогичните им полета могат да се моделират и описват математически.

    Ние сме зависими  от тези полета, но имаме възможности и да ги управляваме. Нашите желания са движещата сила за това. Тяхното изпълнение зависи и от желанията на другите хора и обстоятелства.

    Мощта на астрологията се корени в нейните основи:

    1.Дедуктивната езотерична закономерност дадена от Хермест Трехсмагистър "Както горе -така и долу" дава основният принцип, по който е създадена ( състои се от фракталии,цялости  или единици ) и функционира ( без превилегии за нито една точка от пространството )  Вселената.

   2.
Най- древното познание  достигнало до нас ,обесняващо харакеристиките и свойствата на цялостите ( eдиниците ) на всяко число от естественият ред, в свелината, на нумерологията.

    3.Древното познание за 4-те основни принципи :Топло,Студено,Влажно и Сухо. и породените от тяхното взаимодействие   елементи или стихии: Огън, Земя, Въздух и Вода.Съвременната астрология  използва, главно качествените им характеристики. Но, в астрологическата литература съществуват запазени, от древността до наши дни и количествени сведения  за тях. Начинът на тяхното задаване, води до единствено възможното им представяне, като векторни величини. Математическите вектори кореспондират с всички раздели на математическото познание: Комлексните числа,Тригонометричните функции, Редовете и т.н. -  с тяхна помощ могат да се описват и моделират трептенията или вълните.Векторите на зодиакалние знаци и векторите на планетите от септнера станаха основата , при разработването на тезата: "Векторната астрология".
    Реалността, както винаги се оказа по- богата от въображението
и изследванията се намножиха, ночаквано и за мене. Дказа се ,че  астрологически фактора могат да се държат,като :
    -  
вектори или лъчи ,
    -   стоящи вълни и
    -   сферични вълни, генерирани
във, заобикалящите Земята, планети и светила  и излъчващи се във Слънчевата система.

    Ще се опитам да споделя възникналите основни идеи.Те ме вълнуваха  доста години, главно  с переспективите си за  астрологията .

    Дано деянията ми да са от полза за астрологическото братство