Like ons!

Voorlopig is de plaats van samenkomen: Bezettingslaan 60/1 Groningen. Want de Lage der Aa is ivm corona nu niet beschikbaar.

•     Voor de bijeenkomsten is er plaats voor maximaal 11 personen.

Jaarprogramma 2020-2021

Zondagmiddag 18 oktober  Dorien de Vries  Lezing: Planeetkrachten, de sleutel tot het geluk

Dinsdagavond 17 november : Werkavond: De wereldhoroscoop tegen het licht van jouw horoscoop Afgelast!

Zondagmiddag 13 december: Hans Planje: Met vallen en opstaan naar het Watermantijdperk 

 Januari en februari... Worden nog ingevuld

Zondagmiddag 21 maart : Carla Kerklaan: De Zwarte lichten in relaties

Zondagmiddag 18 april : Floor Geenen: Magische verbindingen in de astrologie

Mei...... nog nader in te vullen

Dinsdagavond 15 juni: speelse astrologische avond als afsluiting van het seizoenZondagmiddag 13 december 13.30 tot 16.00 uur  Hans Planje Lezing: Met vallen en opstaan naar het Watermantijdperk 

Leden: gratis  niet-leden: €15,00 

Voorlopig is de plaats van samenkomen: Bezettingslaan 60/1 Groningen. Want de Lage der Aa is ivm corona nu niet beschikbaar.

•     Voor de bijeenkomsten is er plaats voor maximaal 11 personen.

Met vallen en opstaan naar het Watermantijdperk
 
2020 was een uitzonderlijk jaar met een grote meervoudige conjunctie van Pluto, Saturnus en Jupiter in steenbok. Elke astroloog heeft voorspeld dat dit een jaar zou worden, waarin ingrijpende maatschappelijke veranderingen zouden worden ingezet, maar niemand heeft aan zien komen op welke manier.
  Nu is het jaar bijna ten einde en staan we aan de vooravond van de laatste conjunctie, die tussen Saturnus en Jupiter. Ook dit is een bijzonder gebeuren, want nadat op 17 december eerst Saturnus en op 19 december Jupiter naar waterman gaan, volgt op 21 december, samen met de winterzonnewende de conjunctie tussen beide planeten in de eerste graad van de waterman.
  
  Deze middag wil ik deze conjunctie nader onder de loep nemen en met jullie op zoek gaan naar de betekenis en uitdagingen hiervan. Zou dit een volgende stap kunnen zijn op weg naar het Watermantijdperk? En waarop duidt het conflict met Uranus, dat zich nu aandient?
  
  Over mijzelf: Met pensioen, maar nog steeds astroloog. Combineer astrologie met opstellingen, coaching en therapie en schrijf daar van tijd tot tijd over in blogs op mijn website: www.hansplanje.nl 

 
Al Geweest:

Zondag 18 oktober 13.30 tot 16.00 uur     Dorien de Vries     Lezing: Planeetkrachten, de sleutel tot het geluk

Leden: gratis  niet-leden: €15,00

Planeetkrachten, de sleutel tot het geluk
De echte sleutel tot geluk ligt in jezelf. Alle planeten dragen daar aan bij te beginnen bij de zon, de passionele levensvonk en we reizen door tot met Pluto. Dan leren we los te laten om opnieuw te worden herboren.
Boeiend om te ontdekken hoe planeetkrachten doorwerken in je leven. De kwaliteit van al die interacties geven ons van alles, kracht, inzicht, geluk, wervelstormen en soms achtbanen. Met behulp van astrologie kunnen we ons dat bewust worden en er zingeving aan ontlenen. Sterrenstof te delen met jullie is voor mij levensgeluk.

Dorien de Vries
Dorien geeft les en individuele therapie & coaching sinds 1989. Ze combineert astrologie met verschillende vormen van therapie zoals systeemwerk en EMDR oftewel Eye Movement Desensitization and Reprocessing. In 2016 schreef zij 'Als herboren'.  In januari 2020 biedt Dorien een zesdaagse training aan. Deze is bedoeld voor astrologen en coaches die hun cliënten professioneel begeleiden. Ik leef in de Baarsjes te Amsterdam. Ik tennis en zing graag tussen de schuifdeuren.
Programma van de vorige jaargang: 

Jaarprogramma 2019-2020

Dinsdag 22 oktober                 Engelien Hanzens                Lezing: Kinderhoroscopen 
Zondag 17 november              Joke IJlst                                Lezing: De Saturnus Return  
Dinsdag 10 december             Vereniging                             Astrotafelen met Saturnus
Dinsdag 21 januari                   Magda Prins                         Werkavond: Maansknopen en planeetknopen
Zondag 1 maart                        Gert Jan van der Steen       Lezing: kosmische wetten 
Zondag 15 maart                      Eg Sneek                               Lezing: De prenatale horoscoop
Zondag 19 april:                        Dorien de Vries                   Lezing: Planeetkrachten; de sleutel tot het geluk  
Zondag 17 mei:                         Carla Kerklaan                     Lezing: De Zwarte Lichten in relaties
Zondag 21 juni:                         Vereniging                             Zomer-Zonnewende

Zondagmiddag 21 juni van 14.00 uur tot 15.30 uur 
De bijeenkomst zal buiten plaatsvinden: Koepel Sterrebos , Groningen 

Een bijzonder moment in een bijzonder jaar!  Samen stilstaan bij de Zomer-Zonnewende én Zonsverduistering van 21 juni 2020


Aanmelden is noodzakelijk! ..dus even een berichtje naar het secretariaat.
Eigen horoscoop meenemen.


In verband met het Corona Virus zijn lezingen van Eg Sneek, Dorien de Vries en Carla Kerklaan komen te vervallen, de vervallen lezingen worden in principe verplaatst naar komend  seizoen. 

Zondag 15 maart  13.30 tot 16.00 uur  Eg Sneek      Lezing: Prenatale Astrologie 


Prenatale Astrologie 
In de Prenatale Astrologie wordt gekeken naar de planeetaspecten die hebben plaatsgevonden tijdens de zwangerschap. Ik heb een verband kunnen leggen tussen deze planeetaspecten en de daaropvolgende levensloop. 

Een gemiddelde zwangerschap duurt 273 dagen. Dat komt overeen met 10 siderische omlopen van de Maan. Deze periode kan worden vergeleken met 10 x 7 = 70 jaar in de biografie. Deze tijdsleutel zal ik aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk maken. 

Nu blijken de Zonsverduisteringen, die tijdens de periode van de zwangerschap hebben plaatsgevonden, van grote betekenis te zijn. Het is dan ook van groot belang om deze verduisteringen te kennen en waar ze in de biografie plaatsvinden. Zonsverduisteringen kunnen vijf verschillende betekenissen hebben, zo laat mijn onderzoek dat zien. Ook daarvan zijn een aantal duidelijke voorbeelden te geven. 

Na een pauze wil ik ingaan op vragen, die ik zo mogelijk met andere meegebrachte voorbeelden kan illustreren. Ik kan ook ruimte geven voor het bespreken van de prenatale ontwikkeling van een enkele persoon. Dat kan een toehoorder zijn, of iemand, waarover voldoende biografische gegevens bekend zijn. De gegevens daarvan, als geboortedatum, tijd, plaats, biografische schets, wil ik graag ruim van tevoren weten. 

Eg Sneek 
Naast mijn werk als beeldhouwer, ben ik leraar geweest in de kunstvakken en kunstgeschiedenis aan een school voor voortgezet onderwijs. Het onderzoek naar de betekenis van de planeetaspecten is vanaf 1982 ontwikkeld vanuit de praktijk van het kunstonderwijs. Naast het werk van leerlingen heb ik het werk van vele professionele kunstenaars kunnen vergelijken met de planeetaspecten tijdens de prenatale ontwikkeling. Picasso en Mondriaan waren de eerste duidelijke voorbeelden daarin. 


In januari 2019 verscheen mijn eerste boek “Prenatale Astrologie”. Het tweede boek dat in december 2019 uitkwam, gaat over de stijlontwikkeling van Pablo Picasso. De doorlopende stijlontwikkeling van Picasso kan alleen begrepen worden aan de hand van de opeenvolgende planeetconjuncties tijdens de zwangerschap. 

Het eerstvolgend boek gaat over de betekenis van de Zonsverduisteringen in de prenatale ontwikkeling van een mens. 

www.frieseboekhandel.frlZondag 1 maart 13.30 tot 16.00 uur  Gert Jan van der Steen Lezing:  kosmische wetten

Let op! Gewijzigde locatie: deze keer kan de bijeenkomst niet plaatsvinden bij de Oude Drogisterij aan het Lage der A, maar zal zijn aan de Bezettingslaan 60/1 (Achter het Menno Luttershuis) bel aan bij “Astropraktisch” Gratis parkeren

Leden: gratis  niet-leden: €15,00

kosmische wetten
Dion Fortune geeft in “The Cosmic Doctrine” (1925) een esoterisch beeld van de wording van de kosmos en van universa. Daarbij spelen kosmische wetten een rol, die ook gespiegeld worden in ons eigen leven. De wording van de mens is daarbij een onderdeel van de wording van de Kosmos. Gaandeweg draag je als mens meer bij aan die wording wat je leven een magisch aspect kan geven.

Voor de astrologie zijn vooral van belang de werkingen van de drie ringen, de twaalf stralen en de zeven geneste gebieden. Er bestaan wederzijdse invloeden, die zowel verstorend als compenserend kunnen werken.

De Cosmic Doctrine leidde tot nu toe een verborgen bestaan binnen esoterische groepen, mede door de moeilijkheidsgraad. Momenteel ontstaat ook buiten die groepen interesse in de toepasbaarheid. 

Dion Fortune 1905                                           Dion Fortune 1905
 

Gert Jan van der Steen is oud-hoogleraar Informatiekunde, bisschop in de Vrij-katholieke Kerk en is actief in verschillende esoterische groepen. Hij vertaalde “The Cosmic Doctrine” en geeft daarover cursussen.
 


Dinsdag 21 januari  19.45 - 22.30 uur 

Werkavond: De Knopen van de Maan en de Knopen van andere planeten…

o.l.v. Magda Prins

Leden: gratis  niet-leden: €5,00


In de knoop of een extra dimensie..?
 
Er zijn weinig astrologen die niet bekend zijn met de knopenas van de Maan. Een knopenas, waarbij de Noordknoop en de Zuidknoop altijd recht tegenover elkaar staan. Astrologisch een belangrijk gegeven, dat een verhaal vertelt over onze (emotionele) ontwikkeling, onze reis door het leven, die zich afwisselend afspeelt langs de lijn van dat, waarmee we vertrouwd zijn en dat, waarnaar we vol verlangen of spanning op zoek zijn… In feite natuurlijk nauw verbonden met de Maan zelf. We hebben het tenslotte over de punten, waar de denkbeeldige omloop van de Maan haar snijpunten heeft met de ecliptica. 
 
De laatste tijd worden steeds meer astrologen zich bewust van het feit, dat ook de andere planeten Knopen hebben. Ook de planeten hebben hun snijpunten met de ecliptica. En ook die planeten hebben een kant waarmee we vertrouwd zijn en een kant met een nieuwe dimensie.

In feite schreven Dane Rudyar en ook Jeffrey Green al over de Planeetknopen in de jaren 70, maar pas de laatste jaren wordt er door steeds meer astrologen, vooral evolutionair astrologen serieus onderzoek naar gedaan.  Komend jaar verschijnt waarschijnlijk een boek van Marc Jones over dit onderwerp. 

Nu veel astrologen vertellen en schrijven over de komende conjunctie van Saturnus en Pluto in Steenbok wordt daar ook vaak aan toegevoegd, dat die conjunctie ook nog eens plaatsvindt op hun beider Zuidknoop! ( oh ja? Bestond die dan..?) Dus…weer een extra dimensie om aandacht aan te geven!?
Op de werkavond gaan we bekijken, waar die knopen allemaal staan en wat het eventueel toevoegt aan ons inzicht.
Neem je horoscoop mee en teken er zo mogelijk alvast de planeetknopen omheen. 

Als je geen astrologieprogramma hebt, waar ze in staan, ga dan naar www.true-node.com Daar kun je ze tevoorschijn toveren. Lukt het niet?Laat het even weten.
 
 
Magda Prins
 
Astrologie is voor mij een levenslange passie en zoektocht. Na mijn astrologieopleiding in Heerenveen (2009) volgden onder andere de cursussen Spirituele Astrologie door Monique Leurink en de opleiding Evolutionaire Astrologie door Michael de Baker. Met name de Evolutionaire Astrologie was voor mij een eye-opener en thuiskomen.  Sindsdien geef ik mijn consulten dan ook voornamelijk tegen het licht van de evolutie van de ziel.
Daarnaast vind ik het als voorzitter van onze vereniging (sinds 2008) heel leuk en belangrijk open te staan voor en op zoek te blijven naar allerlei verschillende stromingen binnen het Grote Vakgebied dat Astrologie beslaat.
Nieuwsgierigheid blijft de leidraad..en… nooit te oud om te leren.

Dinsdag 10 december 18.00 uur   Astrotafelen met Saturnus

Kosten: €6,-    Opgeven voor 9 december via het secretariaat!


Deze laatste bijeenkomst van 2019 gaan we vieren met een feestelijk ‘Astro-maal’. Een gezellig doch serieus samenzijn, waarbij niet alleen lekker eten, maar ook ‘Saturnus’ op het menu zal staan…een maaltijd, doorspekt met het thema Saturnus, alias ‘Chronos’, alias ‘Vadertje Tijd’.

Dat betekent, dat we met elkaar de energie van Saturnus op allerlei mogelijke manieren willen belichten.

Saturnus in de mythologie, de astronomie.. Misschien is er een gedicht, dat je met Saturnus associeert, misschien is er een lied, een dans of stukje muziek, een schrijver, een schilder, een gerecht, een kleur, een land.. bedenk het maar…

Of heb je een vraag over Saturnus? Wil je iets vertellen over een Saturnale ervaring? 
 
Kortom, we gaan gezellig en lekker eten en tussen de gangen door is er licht of zwaar? verteerbaar geestelijk voedsel.

Neem je ook iets mee?

Bon appetit!
Zondag 17 november 
13.30 tot 16.00 uur  De Saturnus Return
Leden: gratis  niet-leden: €15,00

De Saturnus Return: Kick of Kater?
Volwassen worden is soms knap lastig. De planeet Saturnus laat zien wat jij
moeilijk vindt, waarin jij volwassen(er) moet worden en hoe dat proces verloopt.
We zijn er heel ons leven mee bezig, maar er zijn een paar markante periodes: de
Saturnus Returns. De Saturnus Return is meestal een lastige periode waarin je
veel voor je kiezen krijgt. Maar dat geldt niet voor iedereen. Voor sommigen is
het juist een periode van kracht. In deze lezing gaan we kijken waarin jij moet
groeien, hoe je dat aanpakt én of de Saturnus Return voor jou een periode is van
kracht, of dat je het zwaar te verduren krijgt.Joke IJlst 
is astroloog, docent en online marketeer. Ze geeft astrologie cursussen,
workshops en online modules die je op je eigen moment zelfstandig kan
doorlopen. Daarnaast coacht ze astrologen met het opzetten van hun praktijk en
is bestuurslid van de AVN.


Dinsdag 
22 oktober 19.45 - 22.30 uur   Kinderhoroscopen

Leden: gratis  niet-leden: €15,00

Onze kinderen en het kind in ons; de horoscoop als leidraad 
Een aantal  van ons zullen kinderen hebben, maar we zijn in elk geval allemaal kind geweest. Als kind zijn we erg afhankelijk van en ontvankelijk voor onze omgeving en daarmee bepaalt deze omgeving veel van onze vorming. Patronen in onze familie, de gebeurtenissen tijdens de zwangerschap, de geboorte en onze jeugd hebben allemaal veel invloed op hoe wij ons gedragen in de wereld. De start van ons leven wordt vooral ingekleurd door anderen en het is aan ons om daar in de loop van ons leven ons eigen verhaal van te maken. Dit is lang niet altijd eenvoudig, vooral als deze omgeving niet goed aansluit bij ons eigen energiepatroon. Dan groeien we als het ware een beetje scheef en daar kunnen we veel last van hebben. De vraag is dan hoe we de regie van ons leven weer in eigen hand krijgen. Onze eigen horoscoop geeft informatie over al deze vroege invloeden. Diezelfde horoscoop wijst ons ook weer de weg naar onszelf, onze ware kwaliteiten en kracht. Hoe geven we onze kinderen een start mee om voorbereid te zijn op deze reis, maar ook hoe helen wij, als ouders, onze eigen scheefgroei. Hoe kunnen we onze kinderen, maar ook ons eigen innerlijk kind, de voedingsbodem geven die ze nodig hebben.

Engelien Hanzens 
Ik ben sinds 2006 op professionele basis bezig met astrologie middels consulten en opleiding. Eerder heb ik een opleiding transpersoonlijke therapie gevolgd, waar veel aandacht was voor het innerlijk kind en de kwetsuren die het in de vroege jeugd heeft opgelopen. Later heb ik me ook verdiept in systemisch werk, met name de familiepatronen. Beide pas ik toe bij mijn consulten en in het onderwijs. Ik  heb een intensieve relatie met mijn innerlijk kind en ik ben moeder van twee dochters.