Jaarprogramma

   Like ons!  

Jaarprogramma 2017-2018


Dinsdag 24 oktober               Tineke Boogaarts           Lezing: Lunaren en Solaren
Zondag 19 november            Mary van Belzen            Workshop: Astrologie en Coaching
Dinsdag 19 december           Vereniging                      Diner: Keltisch Astrotafelen 
Dinsdag 16 januari                Nel Helder                      Lezing:  Een levend horoscoop verhaal 
Dinsdag 20 februari               Engelien Hanzens         Lezing: Progressies 
Zondag 18 maart                   Wilma ter Mull                Lezing: Het leeftijdspunt
Dinsdag 17 april                    Joyce Hoen                    Lezing: De Waterhuizen
Dinsdag 15 mei                      in voorbereiding             Lezing: Astrologie
Zondag 27 Mei                       40 jarig Jubileum!        
Dinsdag 19 juni                      Leden                           Vereniging: Open Podium Astrologie


De volgende bijeenkomst is:

Dinsdag 24 oktober  Van 19.45 tot 22.30 uur           Tineke Boogaarts          Lezing: Lunaren en Solaren

Leden: gratis     niet leden: €10,00


Lunaren en Solaren
Het was in mijn Solaarjaar in 2012 dat een Kreeft-Ascendant de kleur bepaalde voor mijn leven van dat moment. In dat jaar kwam de Lunaar als astrologisch fenomeen voorbij en veranderde mijn dagelijkse gang van zaken. Dat was ook het jaar dat mijn moeder naar een verzorgingstehuis ging en daar de overgang maakte naar die andere staat van ‘zijn’. Voor astrologen is het niet zo verwonderlijk dat dit juist gebeurt met Kreeft op de Ascendant, want die heeft met de Maan te maken en dus ook met het moederthema. Het werd een wonderlijke mengeling van Maan en Moeder en leidde naar een boek dat ik eigenlijk nooit van plan was om te schrijven.
Het lot was mij welgezind en een groep van 40 mensen heeft meegedaan in dit project, zodat het echt een verhaal werd dat in de praktijk geboren werd. We hebben een jaar lang onze Lunaren gevolgd en ik heb alle gegevens verzameld en verwerkt in het boek Lunaren. 

Nu in 2017 is er een begin gemaakt met een vervolg en het accent ligt nu op de Ascendant, waarbij de Solaar ook een hoofdrol krijgt. Want elke jaar hebben we een andere Ascendant en krijgen we een kans om dat deel ook eens naar voren te schuiven. 
Het is weer een project waar anderen aan mee doen.

Tineke Boogaarts
Als astrologe sta ik al meer dan 20 jaar op met de passie voor de planeten. Ik ben vooral praktisch ingesteld en mijn studie in de ortho-pedagogiek, alsmede mijn ervaring in het onderwijs (kleuterleidster en docent agologie) en mijn levenservaring sinds 1949 helpen mij om zaken breed te zien. 
Na de AstroParty, dat in 2005 het levenslicht zag, is hier nu mijn tweede kindje, het boek Lunaren , dat de wereld weer een beetje rijker mag maken. Op naar het derde.

Tineke Boogaarts 

 Impressie Dag van de Astrologie 2016