fotos Daniel

Foto de la lluna

 Foto feta el dia 7 d'agost amb el C91/4 a focus primari amb la Canon eos 350D, ISO 400 velocitat d'obturador 1/250. és el resultat de combinar un total de 15 exposicions amb el programa iMerge. També a la foto final, l'hi he aplicat una mica de Wavelet (molt pòc) amb el Registax i finalment retocant l'histograma amb Pixinsight.

 

Lluna el 30 d'octubre des del balcó de casa a Banyoles. Foto a focus primari amb la EOS 350D a través de telescopi refractor celestron 80ED de 700mm de focal. ISO 200 i 1/250 d'obturador. Fotografia sense cap tipus de tractament posteriior. 

 

Eclipse total de Lluna del 3 de març de 2007 des de la Plaça de la Muralla de Banyoles. Fotografies preses a focus primari amb una Canon 350D a través de Celestron 80ED sobre una Losmandy G11 amb Gemini v.4. Composició amb Photoshop CS2.

 

Conjunció Lluna-Venus del 20 de gener de 2007 a La Mota. 5 segons a ISO400 amb 350D a focus primari a través de celestron 80ED

 

 

JÚPITER

Júpiter i IO el 25 de maig de 2006 des de Banyoles. Imatge obtinguda de processar amb Registax 180 frames d'un total de 220 a través del C91/4 amb una Toucam pro II de phillips no modificada a focus primari. La imatge s'ha ampliat per a una millor visualització. Observeu que sobre la superfície de Júpiter s'hi projecta l'ombra de la lluna.

 

 

Les Pleiades (M45)

 Collage de fins a 7 fotografies a focus primari amb Canon Eos 350D a través de C91/4 amb reductor de focal F6,3. Cadascuna de les fotos són de 120segons a ISO1600. El 19 d'agost de 2006 al Pla de Martís

 

I una presa de totes elles juntes presa el dia 20 de gener a La Mota. Suma de 21 fotografies de 500 seg a 400ISO a focus primari amb EOS 350D a través de celestron 80ED de 600mm autoguiatge amb SPC900 a focus primari de C9,25 en paral·lel sobre una Losmandy G11, calibrades i apilades amb Images Plus (amb Darks, Flats i Bias) i processada amb Pixinsight LE .

 

Galàxia d'Andrómeda

 Fotografia creada a partir de 30 exposicions de 120 segons ISO400 sense guiatge, amb la Canon EOS 350D a focus primari a través de Celestron 80ED sobre montura CG5 motoritzada. Les fotografies han estat calibrades amb preses Dark, Flat i Bias apilades amb Deepskystacker. El relultat l'he passat pel Digital development de Imagesplus i posteriorment s'han retallat els marges i s'ha fet una reducció de soroll amb A Trous Wavelets del Pixinsight LE.

 

 

Sagitari

 Constel·lació de Sagitari imatge presa amb Canon EOS 350D 180 segons a ISO1600. Histograma retocat amb Pixinsight LE. La nit del 19 d'agost de 2006 al Pla de Martís.

 

Cassiopea i Andrómeda

Constel·lació de Cassiopea i part d'Andrómeda. Imatge presa amb Canon EOS 350D 180 segons a ISO1600. Histograma retocat amb Pixinsight LE. La nit del 19 d'agost de 2006 al Pla de Martís

 

Dofí, Sageta, Secció de l'Àguila

 Constel·lació de Dofí, Sageta, porció de l'Àguila, "la perxa". Imatge presa amb Canon EOS 350D 180 segons a ISO1600. Histograma retocat amb Pixinsight LE. La nit del 19 d'agost de 2006 al Pla de Martís

 

L'Ossa Major

 

Porció de l'Ossa Major. Imatge presa amb Canon EOS 350D 180 segons a ISO1600. Histograma retocat amb Pixinsight LE. La nit del 19 d'agost de 2006 al Pla de Martís

 

 Cigne

 Porció del Cigne. Imatge presa amb Canon EOS 350D 180 segons a ISO1600. Histograma retocat amb Pixinsight LE. La nit del 19 d'agost de 2006 al Pla de Martís

 

M15

M15. del dia 14 d'octubre de 2006 al Pla de Martís. ISO1600 presa de 60 segons a focus primari amb Canon EOS350D a través de C91/4. Nivells, màscara d'esfoc i desenfocament gausiá del fons a través de Paintshop pro.

 

Fotografia del cometa SWAN presa des del balcó de casa la tarda-vespre del 3 de novembre del 2006. 16 fotografies a 1600ISO, de 60 seg. apilades amb sumafits. processada amb pixinsight LE.

 

Detall del SWAN aquest cop s'ha fet la suma de 17 fotografies a focus primari amb la EOS350D a través de Celestron 80ED de 600mm a ISO400 de 60 segons preses al Pla de Martís el diumenge 5 de novembre de 2006. L'he processat de manera que quedi més patent la cua empitjorant però el soroll general de la foto.

 

 

Per seguir amb el catàleg Messier us deixo M42-M43 o sia la gran nebulosa d'orió. Feta a partir de 10 fotogrames de 360 segons ISO400 presos a focus primari amb una EOS350D a través de celestron 80ED de 600mm. La nit del 9 de gener des del balcó de casa de Banyoles, calibrades i apilades amb DeepSkyStacker (amb Darks, Flats i Bias) i processada amb Pixinsight LE .

Aquesta és la primera fotografia realitzada amb tècnica d'autoseguiment realitzat amb una webcam (SPC900) a focus primari d'un celestron C9,25 de 2350mm de focal colocat en paral·lel del celestron 80ED (600mm de focal) qui portava la 350D a fócus primari tot suportat sobre les espatlles d'una montura Losmandy G11 amb Gemini v.4. (per fi les estrelles són puntuals)

 

 

M57 la nebulosa planetària de l'anell a la constel·lació de la Lira.

Presa amb una Canon 400D (modificada) a focus primari a través del C9,25. Autoguiatge amb guidemaster amb SPC900 a focus primari d'un C80ED sobre una G11.

Exposició única de 300segons a ISO1600. Processada posteriorment amb Pixinsght standand (autoDBE+histograma+reducció de soroll amb wavelets)

 

 

M13 un preciós cúmul globular a la constel·lació d'Hércules.

Presa amb una Canon 400D (modificada) a focus primari a través del C9,25. Autoguiatge amb guidemaster amb SPC900 a focus primari d'un C80ED sobre una G11.

Exposició única de 300segons a ISO800. Processada posteriorment amb Pixinsght standand (autoDBE+histograma+reducció de soroll amb wavelets)

 

Bé, aquí ja hi ha un salt qualitatiu provocat per la metodologia i el material.

Fotografia d'una porció de la nebulosa del Vel a la constel·lació del Cigne. NGC6992

Fotografía composta de 8 exposicions de 800 segons cadascuna a ISO400 realitzada amb Canon 400D modificada amb el canvi de filtre, a focus primari a través de telescopi refractor Takahasi FSQ106ED.

Autoguiatge realitzat amb Guidemaster a partir de les imatges preses amb una Toucam Pro SPC900 a focus primari a través de Celestron 80ED sobre una montura Losmandy G11

Dia: 14 de Juliol de 2007 al Pico del Buitre de Javalambre (Teruel), Temperatura: 14ºC

Calibratge amb preses Dark, Bias i Flat field amb Images Plus. Postprocessat amb Pixinsight STD.

 

 

 Nebulosa del Pelicà a la constel·lació del cigne.

10 fotografies de 800 segons amb Canon 400D mmodificada a focus primari de FSQ106ED amb autoguiatge amb spc900 a través de C80ED sobre una Losmandy G11. Calibrat amb images plus i processat amb Pixinsight standard.

 

 Nebulosa del Vel NGC6960 a la constel·lació del cigne.

13 fotografies de 800 segons amb Canon 400D modificada a focus primari de FSQ106ED amb autoguiatge amb spc900 a través de C80ED sobre una Losmandy G11. Calibrat amb images plus i processat amb Pixinsight standard.

 

NGC7293 la nebulosa planetària de la Helix constel·lació d'Aquari a 694 anys llum de distància

Fotografia a partir de 5 instnatànees de 800segons amb Canon400D a focus primari d'un FSQ106ED. Autoguiatge amb spc900a través de C80ED sobre Losmandy G11 la nit del 10 de setembre de 2007 a Àger.

 

Cap de cavall a Orio.

Fotografia única de 300 segons a ISO800 amb Canon400D a focus primari d'un FSQ106ED amb autoguiatge SPC900 a través de C80ED la nit del 9 de setembre del 2007 a Àger.

 

M52 + Bubble nebula (NGC7635)

10 fotografies de 800 segons amb Canon 400D modificada a focus primari de FSQ106ED amb autoguiatge amb spc900 a través de C80ED sobre una Losmandy G11. Calibrat amb images plus i processat amb Pixinsight standard.

 

Un retall al 100% de NGC7635

 

M13 el Cúmul de la constel·lació d'Hércules acompanyat de la galàxia NGC6207.
8 preses de 300 segons a ISO400
Canon 400D modificada a focus primari de FSQ106ED
Autoguiat amb SCP900 a focus primari de C80ED
Montura Losmandy G11 Gemini V.4
Nit del 10 de setembre 2007, Àger

 

Un detall al 50%

 

M38 de la constel·lació de l'Auriga

10 preses de 300 segons a ISO400
Canon 400D modificada a focus primari de FSQ106ED
Autoguiat amb SCP900 a focus primari de C80ED
Montura Losmandy G11 Gemini V.4
Nit del 10 de setembre 2007, Àger

 

 

M37 de la constel·lació de l'Auriga

10 preses de 300 segons a ISO400
Canon 400D modificada a focus primari de FSQ106ED
Autoguiat amb SCP900 a focus primari de C80ED
Montura Losmandy G11 Gemini V.4
Nit del 10 de setembre 2007, Àger

Un detall del cúmul al 50%

 

 

M1 de la constel·lació de Taure

10 preses de 300 segons a ISO400
Canon 400D modificada a focus primari de FSQ106ED
Autoguiat amb SCP900 a focus primari de C80ED
Montura Losmandy G11 Gemini V.4
Nit del 10 de setembre 2007, Àger

Un detall al 100%